Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

TANONG 3

Sino ang Awtor ng Bibliya?

“Isinulat ni Moises ang lahat ng sinabi ni Jehova.”

Exodo 24:4

“Nanaginip si Daniel at nakakita ng mga pangitain habang nakahiga siya. At isinulat niya ang napanaginipan niya—ang lahat ng detalye nito.”

Daniel 7:1

“Nang marinig ninyo mula sa amin ang salita ng Diyos, tinanggap ninyo ito, hindi bilang salita ng tao, kundi gaya ng kung ano talaga ito, bilang salita ng Diyos.”

1 Tesalonica 2:13

“Ang buong Kasulatan ay mula sa Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo.”

2 Timoteo 3:16

“Ang hula ay hindi kailanman dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na espiritu.”

2 Pedro 1:21