Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

TANONG 4

Tama Ba ang Sinasabi ng Bibliya Pagdating sa Siyensiya?

“Inilalatag niya ang himpapawid sa dakong walang laman at ibinibitin ang mundo sa kawalan.”

Job 26:7

“Ang lahat ng ilog ay dumadaloy papunta sa dagat, pero hindi napupuno ang dagat. Bumabalik ang mga ilog sa pinagmulan nito para dumaloy ulit.”

Eclesiastes 1:7

“May Isa na nakatira sa ibabaw ng bilog na lupa.”

Isaias 40:22