Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

B8

Templong Itinayo ni Solomon

 1. Mga Bahagi ng Templo

 2. 1 Kabanal-banalan (1Ha 6:16, 20)

 3. 2 Banal (2Cr 5:9)

 4. 3 Mga Silid sa Bubungan (1Cr 28:11)

 5. 4 Panggilid na mga Silid (1Ha 6:5, 6, 10)

 6. 5 Jakin (1Ha 7:21; 2Cr 3:17)

 7. 6 Boaz (1Ha 7:21; 2Cr 3:17)

 8. 7 Beranda (1Ha 6:3; 2Cr 3:4) (Hindi tiyak ang taas)

 9. 8 Tansong Altar (2Cr 4:1)

 10. 9 Entabladong Tanso (2Cr 6:13)

 11. 10 Maliit na Looban (1Ha 6:36)

 12. 11 Malaking Tipunan ng Tubig na Yari sa Hinulmang Metal (1Ha 7:23)

 13. 12 Mga Patungang De-gulong (1Ha 7:27)

 14. 13 Pasukan sa Gilid (1Ha 6:8)

 15. 14 Mga Silid-Kainan (1Cr 28:12)