Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

B14-A

Kalakalan

 • Yunit ng Pagsukat ng Likido

 • Kor (10 bat / 60 hin)

  220 L / 58.1 gal

 • Bat (6 na hin)

  22 L / 5.81 gal

 • Hin (12 log)

  3.67 L / 7.75 pt

 • Log (1 ⁄ 12 hin)

  0.31 L / 0.66 pt

 • Yunit ng Pagsukat ng Tuyong Bagay

 • Homer (1 kor / 10 epa)

  220 L / 200 dry qt

 • Epa (3 seah / 10 omer)

  22 L / 20 dry qt

 • Seah (31 ⁄ 3 omer)

  7.33 L / 6.66 dry qt

 • Omer (14 ⁄ 5 kab)

  2.2 L / 2 dry qt

 • Kab

  1.22 L / 1.11 dry qt

 • Quarto

  1.08 L / 0.98 dry qt

 • Yunit ng Pagsukat ng Haba o Distansiya

 • Mahabang tambo (6 na mahabang siko)

  3.11 m / 10.2 ft

 • Tambo (6 na siko)

  2.67 m / 8.75 ft

 • Dipa

  1.8 m / 6 ft

 • Mahabang siko (7 sinlapad-ng-kamay)

  51.8 cm / 20.4 in

 • Siko (2 dangkal / 6 na sinlapad-ng-kamay)

  44.5 cm / 17.5 in

 • Maikling siko

  38 cm / 15 in

 • 1 Romanong estadyo

  1 ⁄ 8 milyang Romano=185 m / 606.95 ft

 1. 1 Sinlapad-ng-daliri (1 ⁄ 4 sinlapad-ng-kamay)

  1.85 cm / 0.73 in

 2. 2 Sinlapad-ng-kamay (4 na sinlapad-ng-daliri)

  7.4 cm / 2.9 in

 3. 3 Dangkal (3 sinlapad-ng-kamay)

  22.2 cm / 8.75 in