Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

B15

Kalendaryong Hebreo

NISAN (ABIB) Marso—Abril

14 Paskuwa

15-21 Tinapay na Walang Pampaalsa

16 Paghahandog ng mga unang bunga

Umaapaw ang Jordan dahil sa ulan at sa natutunaw na niyebe

Sebada

IYYAR (ZIV) Abril—Mayo

14 Pahabol na pagdiriwang ng Paskuwa

Nagsisimula na ang tag-araw; kadalasan, maaliwalas ang kalangitan

Trigo

SIVAN Mayo—Hunyo

6 Kapistahan ng mga Sanlinggo (Pentecostes)

Tag-araw, maaliwalas

Trigo, unang ani ng igos

TAMUZ Hunyo—Hulyo

 

Tumitindi ang init, makapal ang hamog sa ilang lugar

Unang ani ng ubas

AB Hulyo—Agosto

 

Pinakamainit

Prutas na pantag-araw

ELUL Agosto—Setyembre

 

Nagpapatuloy ang init

Datiles, ubas, at igos

TISRI (ETANIM) Setyembre—Oktubre

1 Tunog ng trumpeta

10 Araw ng Pagbabayad-Sala

15-21 Kapistahan ng mga Kubol

22 Banal na pagtitipon

Papatapos na ang tag-araw, nagsisimula nang umulan

Pag-aararo

HESHVAN (BUL) Oktubre—Nobyembre

 

Mahinang pag-ulan

Olibo

KISLEV Nobyembre—Disyembre

25 Kapistahan ng Pag-aalay

Dumadalas ang pag-ulan, nagyeyelo ang hamog, umuulan ng niyebe sa bundok

Ipinapasok sa kulungan ang mga kawan

TEBET Disyembre—Enero

 

Pinakamalamig, maulan, umuulan ng niyebe sa bundok

Tumutubo ang mga pananim

SEBAT Enero—Pebrero

 

Nababawasan ang lamig, patuloy ang pag-ulan

Namumulaklak ang mga almendras

ADAR Pebrero—Marso

14, 15 Purim

Madalas ang pagkulog at pag-ulan ng yelo

Lino

VEADAR Marso

Buwan na idinaragdag nang pitong ulit sa loob ng 19 na taon