Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

B12-A

Huling Linggo ng Buhay ni Jesus sa Lupa (Bahagi 1)

Nisan 8 (Sabbath)

PAGLUBOG NG ARAW (Ang araw ng mga Judio ay nagsisimula at nagtatapos sa paglubog ng araw)

 • Dumating sa Betania anim na araw bago ang Paskuwa

PAGSIKAT NG ARAW

PAGLUBOG NG ARAW

Nisan 9

PAGLUBOG NG ARAW

 • Kumain kasama ni Simon na ketongin

 • Pinahiran ni Maria si Jesus ng nardo

 • Dumating ang mga Judio para makita si Jesus at si Lazaro

PAGSIKAT NG ARAW

 • Pumasok sa Jerusalem, ipinagbunyi ng mga tao

 • Nagturo sa templo

PAGLUBOG NG ARAW

Nisan 10

PAGLUBOG NG ARAW

 • Nagpalipas ng gabi sa Betania

PAGSIKAT NG ARAW

 • Maagang pumunta sa Jerusalem

 • Nilinis ang templo

 • Nagsalita si Jehova mula sa langit

PAGLUBOG NG ARAW

Nisan 11

PAGLUBOG NG ARAW

PAGSIKAT NG ARAW

 • Nagturo sa templo, gumamit ng mga ilustrasyon

 • Tinuligsa ang mga Pariseo

 • Binigyang-pansin ang abuloy ng biyuda

 • Sa Bundok ng mga Olibo, inihula ang pagbagsak ng Jerusalem at nagbigay ng tanda ng presensiya niya

PAGLUBOG NG ARAW