Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

B11

Bundok ng Templo Noong Unang Siglo

 1. Mga Bahagi ng Templo

 2. 1 Kabanal-banalan

 3. 2 Banal

 4. 3 Altar ng Handog na Sinusunog

 5. 4 Malaking Tipunan ng Tubig na Yari sa Hinulmang Metal

 6. 5 Looban ng mga Saserdote

 7. 6 Looban ng Israel

 8. 7 Looban ng mga Babae

 9. 8 Looban ng mga Gentil

 10. 9 Harang (Soreg)

 11. 10 Kolonada ng Hari

 12. 11 Kolonada ni Solomon

 13. 12 Tanggulan ng Antonia