Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

A6-A

Chart: Mga Propeta at mga Hari ng Juda at ng Israel (Bahagi 1)

Mga Hari ng 2-Tribong Kaharian ng Juda sa Timog

997 B.C.E.

Rehoboam: 17 taon

980

Abias (Abiam): 3 taon

978

Asa: 41 taon

937

Jehosapat: 25 taon

913

Jehoram: 8 taon

c. 906

Ahazias: 1 taon

c. 905

Reyna Athalia: 6 na taon

898

Jehoas: 40 taon

858

Amazias: 29 na taon

829

Uzias (Azarias): 52 taon

Mga Hari ng 10-Tribong Kaharian ng Israel sa Hilaga

997 B.C.E.

Jeroboam: 22 taon

c. 976

Nadab: 2 taon

c. 975

Baasa: 24 na taon

c. 952

Elah: 2 taon

Zimri: 7 araw (c. 951)

Omri at Tibni: 4 na taon

c. 947

Omri (mag-isa): 8 taon

c. 940

Ahab: 22 taon

c. 920

Ahazias: 2 taon

c. 917

Jehoram: 12 taon

c. 905

Jehu: 28 taon

876

Jehoahaz: 14 na taon

c. 862

Jehoahaz at Jehoas: 3 taon

c. 859

Jehoas (mag-isa): 16 na taon

c. 844

Jeroboam II: 41 taon

  • Talaan ng mga Propeta

  • Joel

  • Elias

  • Eliseo

  • Jonas

  • Amos