Liham sa mga Taga-Roma 7:1-25

7  Mga kapatid (nagsasalita ako sa inyo na nakaaalam sa kautusan), hindi ba ninyo alam na ang Kautusan ay panginoon ng isang tao hangga’t nabubuhay siya?  Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay natatali sa asawa niya habang ito ay buháy; pero kapag namatay ito, napalalaya siya mula sa kautusan ng asawa niya.+  Kaya kung mag-asawa siya ng ibang lalaki habang buháy pa ang asawa niya, siya ay nangangalunya.+ Pero kung mamatay ang asawa niya, magiging malaya na siya mula sa kautusan nito, kaya hindi siya nangangalunya kapag nag-asawa siya ng ibang lalaki.+  Kaya, mga kapatid ko, kayo rin ay ginawang patay sa Kautusan sa pamamagitan ng katawan ng Kristo para maging pag-aari kayo ng iba,+ ng isa na binuhay-muli,+ at magbunga tayo para sa Diyos.+  Dahil noong namumuhay tayo ayon sa laman, ang makasalanang mga pagnanasa na nahayag dahil sa Kautusan ay gumagana sa ating katawan* para magluwal ng bunga na umaakay sa kamatayan.+  Pero malaya na tayo sa Kautusan+ dahil wala na itong kontrol sa atin,* kaya dapat na maging alipin na tayo ng espiritu+ at hindi ng nakasulat na batas gaya noon.+  Kaya sasabihin ba natin ngayon na may mali sa Kautusan?* Huwag naman! Ang totoo, hindi ko malalaman ang kasalanan kung hindi dahil sa Kautusan.+ Halimbawa, hindi ko malalaman ang kaimbutan* kung hindi sinabi ng Kautusan: “Huwag mong nanasain ang pag-aari ng iba.”+  Pero dahil sa utos, nagkaroon ng pagkakataon ang kasalanan na gisingin sa akin ang lahat ng uri ng kaimbutan, dahil kung walang kautusan, patay* ang kasalanan.+  Ang totoo, buháy ako noong wala pang kautusan. Pero nang dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan, pero namatay ako.+ 10  At nakita ko na ang utos na umaakay sana sa buhay+ ay umaakay pala sa kamatayan. 11  Dahil sa utos, nagkaroon ng pagkakataon ang kasalanan na dayain ako at patayin sa pamamagitan nito. 12  Kaya ang Kautusan ay banal, at ang utos ay banal, matuwid, at mabuti.+ 13  Ibig sabihin ba ay pinatay ako ng isang bagay na mabuti? Hindi! Pinatay ako ng kasalanan. Sa pamamagitan ng isang bagay na mabuti, pinatay ako ng kasalanan para maisiwalat kung ano ang kasalanan.+ At isiniwalat ng kautusan na napakasama ng kasalanan.+ 14  Alam natin na espirituwal* ang Kautusan. Pero makalaman ako—ipinagbili para maging alipin ng kasalanan.+ 15  Hindi ko naiintindihan ang ginagawa ko. Dahil hindi ko ginagawa ang gusto ko, kundi ginagawa ko ang kinapopootan ko. 16  Pero kapag ginagawa ko ang hindi ko gusto, sumasang-ayon ako na mabuti ang Kautusan. 17  Pero ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito kundi ang kasalanan na nasa akin.+ 18  Dahil alam ko na sa akin, sa akin ngang di-perpektong katawan,* ay walang anumang mabuti; dahil gusto kong gawin ang mabuti pero wala akong kakayahang gawin iyon.+ 19  Hindi ko ginagawa ang mabuti na gusto kong gawin, kundi ang masama na hindi ko gusto ang lagi kong ginagawa. 20  Kaya kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, hindi na ako ang gumagawa nito kundi ang kasalanan na nasa akin. 21  Nakita ko na kinokontrol ako ng kautusang ito: Kapag gusto kong gawin ang tama, ang masama ang nasa akin.+ 22  Sa puso ko, talagang nalulugod ako sa kautusan ng Diyos,+ 23  pero nakikita ko sa katawan* ko ang isa pang kautusan na nakikipagdigma sa kautusan ng pag-iisip ko+ at ginagawa akong bihag sa kautusan ng kasalanan+ na nasa katawan* ko. 24  Miserableng tao ako! Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawan na umaakay sa akin sa kamatayang ito? 25  Salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo na ating Panginoon! Kaya nga, sa pag-iisip ko ay alipin ako ng kautusan ng Diyos, pero sa aking katawan ay alipin ako ng kautusan ng kasalanan.+

Talababa

Lit., “mga sangkap.”
Lit., “dahil namatay na tayo doon sa pumipigil sa atin.”
Lit., “na ang Kautusan ay kasalanan?”
O “kasakiman.”
O “walang kapangyarihan.”
O “na mula sa Diyos.”
Lit., “laman.”
Lit., “mga sangkap.”
Lit., “mga sangkap.”

Study Notes

Media