Liham sa mga Taga-Roma 12:1-21

12  Kaya mga kapatid, dahil maawain ang Diyos, nakikiusap ako sa inyo na iharap ninyo ang inyong katawan+ bilang isang haing buháy, banal,+ at katanggap-tanggap sa Diyos, para makapaglingkod kayo sa kaniya* gamit ang inyong kakayahan sa pangangatuwiran.+  At huwag na kayong magpahubog sa sistemang* ito, kundi magbagong-anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip,+ para mapatunayan ninyo sa inyong sarili+ kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap, at perpektong kalooban ng Diyos.  Sa pamamagitan ng walang-kapantay* na kabaitan na ibinigay sa akin, sinasabi ko sa inyong lahat na huwag mag-isip nang higit tungkol sa sarili kaysa sa nararapat,+ kundi ipakita ninyo ang katinuan ng inyong pag-iisip ayon sa pananampalataya na ibinigay* ng Diyos sa bawat isa sa inyo.+  Kung paanong ang isang katawan ay binubuo ng maraming bahagi+ na magkakaiba ng gawain,  tayo rin, kahit marami, ay isang katawan kaisa ni Kristo at mga bahaging magkakaugnay.+  At dahil sa walang-kapantay na kabaitan ng Diyos, tumanggap ang bawat isa sa atin ng iba’t ibang kakayahan,*+ kaya kung ito ay may kinalaman sa panghuhula, manghula tayo ayon sa taglay nating pananampalataya;  kung sa paglilingkod sa iba, patuloy tayong maglingkod;* kung sa pagtuturo, patuloy siyang magturo;+  kung sa pagpapatibay,* patuloy siyang magpatibay;*+ kung sa pamamahagi,* maging mapagbigay siya;+ kung sa pangangasiwa,* maging masipag* siya;+ o kung sa pagpapakita ng awa, gawin niya ito nang buong puso.+  Mahalin ninyo ang isa’t isa nang walang pagkukunwari.*+ Kamuhian ninyo ang masama;+ ibigin ninyo ang* mabuti. 10  Magmahalan kayo bilang magkakapatid at maging magiliw sa isa’t isa. Mauna* kayo sa pagpapakita ng paggalang sa iba.+ 11  Maging masipag* kayo, hindi tamad.*+ Maging masigasig kayo dahil sa banal na espiritu.+ Magpaalipin kayo para kay Jehova.*+ 12  Magsaya kayo dahil sa pag-asa ninyo. Magtiis kayo habang nagdurusa.+ Magmatiyaga kayo sa pananalangin.+ 13  Magbigay kayo sa mga alagad* ayon sa pangangailangan nila.+ Maging mapagpatuloy kayo.+ 14  Humiling sa Diyos ng pagpapala para sa mga mang-uusig,+ at huwag ninyo silang sumpain.+ 15  Makipagsaya sa mga nagsasaya; makiiyak sa mga umiiyak. 16  Ituring ninyo ang iba na gaya ng inyong sarili; huwag maging mapagmataas,* kundi maging mapagpakumbaba.+ Huwag ninyong isiping matalino kayo.+ 17  Huwag gumanti kaninuman ng masama para sa masama.+ Gawin kung ano ang mabuti sa pananaw* ng lahat ng tao. 18  Kung posible, hangga’t nakadepende sa inyo, makipagpayapaan kayo sa lahat ng tao.+ 19  Huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, mga minamahal, kundi bigyang-daan ninyo ang poot;*+ dahil nasusulat: “‘Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti,’ sabi ni Jehova.”*+ 20  Kundi “kung nagugutom ang kaaway mo, pakainin mo siya; kung nauuhaw siya, bigyan mo siya ng maiinom; dahil sa paggawa nito, makapagtutumpok ka ng baga sa ulo niya.”*+ 21  Huwag kang padaig sa masama, kundi patuloy na daigin ng mabuti ang masama.+

Talababa

O “para makapag-ukol kayo sa kaniya ng sagradong paglilingkod.”
O “panahong.” Tingnan sa Glosari, “Sistema.”
O “di-sana-nararapat.”
O “itinakda; ibinahagi.”
O “kaloob.”
O “kung sa isang ministeryo, magpatuloy tayo sa ministeryong ito.”
O “pagpapayo.”
O “magpayo.”
O “pag-aabuloy.”
O “pangunguna.”
O “masigasig.”
O “pagpapaimbabaw.”
O “kumapit kayo sa.”
O “Magkusa.”
O “masigasig.”
O “Huwag magmakupad sa inyong gawain.”
Tingnan ang Ap. A5.
Lit., “banal.”
O “huwag mag-isip ng matatayog na bagay.”
O “paningin.”
Poot ng Diyos.
Tingnan ang Ap. A5.
Ibig sabihin, mapalalambot ang puso ng isang tao.

Study Notes

Media