Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

Nilalaman

 • 1

  • Inihalintulad sa biyuda ang Jerusalem

   • Pinabayaan siya at nakaupong mag-isa (1)

   • Malulubhang kasalanan ng Sion (8, 9)

   • Itinakwil ng Diyos ang Sion (12-15)

   • Walang umaaliw sa Sion (17)

 • 2

  • Ang galit ni Jehova sa Jerusalem

   • Hindi naawa (2)

   • Si Jehova ay parang kaaway niya (5)

   • Pagluha dahil sa Sion (11-13)

   • Hinahamak ng mga dumaraan ang dating magandang lunsod (15)

   • Nagsaya ang mga kaaway sa pagbagsak ng Sion (17)

 • 3

  • Ipinahayag ni Jeremias ang damdamin niya at pag-asa

   • “Matiyaga akong maghihintay” (21)

   • Ang awa ng Diyos ay bago sa bawat umaga (22, 23)

   • Ang Diyos ay mabuti sa mga umaasa sa kaniya (25)

   • Mabuti sa mga kabataan na magdala ng pasanin (27)

   • “Hinarangan mo ng ulap ang lumalapit sa iyo” (43, 44)

 • 4

  • Masasaklap na resulta ng pagkubkob sa Jerusalem

   • Kawalan ng pagkain (4, 5, 9)

   • Pinakuluan ng mga babae ang sarili nilang mga anak (10)

   • Ibinuhos ni Jehova ang galit niya (11)

 • 5

  • Panalangin ng bayan para maibalik ang dati nilang kalagayan

   • “Alalahanin mo ang nangyari sa amin” (1)

   • “Kaawa-awa kami, dahil nagkasala kami” (16)

   • ‘Panumbalikin mo kami, O Jehova’ (21)

   • “Ibalik mo ang masasayang araw namin” (21)