Oseas 4:1-19

4  Pakinggan ninyo ang salita ni Jehova, O bayang Israel,Dahil si Jehova ay may kaso laban sa mga nakatira sa lupain,+Dahil wala sa lupain ang katotohanan o tapat na pag-ibig o kaalaman sa Diyos.+   Laganap ang mga panatang di-totoo, pagsisinungaling,+ pagpatay,+Pagnanakaw, at pangangalunya;+At walang tigil ang pagdanak ng dugo.+   Kaya ang lupain ay magdadalamhati+At ang lahat ng naninirahan doon ay manghihina;Ang maiilap na hayop sa parang at ang mga ibon sa langit,Kahit ang mga isda sa dagat, ay mamamatay.   “Pero huwag nang makipagtalo o sumaway+ ang sinuman,Dahil ang iyong bayan ay gaya ng mga nakikipagtalo sa isang saserdote.+   Kaya matitisod ka habang maliwanag ang araw,At ang propeta ay matitisod ding kasama mo, na parang gabi. At patatahimikin* ko ang iyong ina.   Patatahimikin* ang bayan ko dahil hindi nila ako kilala. Dahil ayaw mo akong kilalanin,+Itatakwil din kita bilang saserdote ko;At dahil nilimot mo ang kautusan* ng iyong Diyos,+Lilimutin ko ang mga anak mo.   Habang dumarami sila, dumarami rin ang kasalanan nila sa akin.+ Gagawin kong kahihiyan ang kaluwalhatian nila.*   Kumakain sila mula sa kasalanan ng aking bayan,At gustong-gusto nilang magkasala ang mga ito.   Pareho ang mangyayari sa bayan at sa saserdote;Pananagutin ko sila dahil sa landasin nila,At ipararanas ko sa kanila ang resulta ng mga ginagawa nila.+ 10  Kakain sila pero hindi mabubusog.+ Makikiapid sila sa marami,* pero hindi sila magkakaanak at darami,+Dahil binale-wala nila si Jehova. 11  Pakikiapid* at alak at bagong alakAng nag-aalis sa kagustuhan ng tao na gawin ang tama.*+ 12  Kumokonsulta ang bayan ko sa kanilang kahoy na idolo,At ginagawa nila kung ano ang sinasabi ng baston* nila;Dahil inililigaw sila ng pagnanasa nilang makiapid,At sa pakikiapid nila ay tumatanggi silang magpasakop sa kanilang Diyos. 13  Naghahain sila sa tuktok ng mga bundok+At nagsusunog ng handog sa mga burol,Sa ilalim ng mga puno ng ensina at estorake at bawat malaking puno+Dahil malilim sa mga iyon. Kaya naman nakikiapid* ang inyong mga anak na babaeAt nangangalunya ang inyong mga manugang na babae. 14  Hindi ko pananagutin ang inyong mga anak na babae sa pakikiapid* nila,At ang inyong mga manugang na babae sa pangangalunya nila. Dahil ang mga lalaki ay sumama sa mga babaeng bayaranAt naghandog kasama ng mga babaeng bayaran sa templo;Ang gayong mga tao na walang unawa+ ay malilipol. 15  Kahit nakikiapid* ka, O Israel,+Huwag nawang magkasala ang Juda.+ Huwag kayong pumunta sa Gilgal+ o sa Bet-aven,+At huwag ninyong sabihin, ‘Isinusumpa ko, kung paanong buháy si Jehova!’+ 16  Dahil gaya ng sutil na baka, ang Israel ay nagpakasutil.+ Kaya papastulan ba sila ni Jehova na gaya ng batang lalaking tupa sa malawak na pastulan?* 17  Hindi maiwan ng Efraim ang mga idolo.+ Pabayaan ninyo siya! 18  Kapag ubos na ang serbesa* nila,Nakikiapid sila sa marami.* At gustong-gusto ng mga pinuno* niya ang kasiraang-puri.+ 19  Ibabalot* siya ng hangin sa mga pakpak nito,At mahihiya sila dahil sa mga hain nila.”

Talababa

O “pupuksain.”
O “tagubilin.”
O “Pupuksain.”
O posibleng “Ipinagpalit nila sa kahihiyan ang kaluwalhatian ko.”
O “Magiging napakaimoral nila.”
Lit., “Ang nag-aalis sa puso.”
O “Prostitusyon; Imoralidad.”
O “tungkod ng manghuhula.”
O “naging babaeng bayaran; naging imoral.”
O “prostitusyon; imoralidad.”
O “babaeng bayaran; imoral.”
Lit., “lugar.”
O “serbesang trigo.”
O “Nagiging napakaimoral nila.”
Lit., “kalasag.”
O “Tatangayin.”

Study Notes

Media