Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

Nilalaman

 • 1

  • Hatol sa Samaria at Juda (1-16)

   • Kasalanan at paghihimagsik ang ugat ng mga problema (5)

 • 2

  • Kaawa-awa ang mga nang-aapi! (1-11)

  • Muling titipunin at pagkakaisahin ang Israel (12, 13)

   • Magiging maingay ang lupain dahil sa mga tao (12)

 • 3

  • Binatikos ang mga lider at mga propeta (1-12)

   • Napuno si Mikas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng espiritu ni Jehova (8)

   • Nagtuturo ang mga saserdote nang may bayad (11)

   • Ang Jerusalem ay magiging mga bunton ng guho (12)

 • 4

  • Gagawing mas mataas ang bundok ni Jehova (1-5)

   • Gagawing araro ang espada (3)

   • “Tayo ay susunod kay Jehova” (5)

  • Palalakasin ang isinauling Sion (6-13)

 • 5

  • Isang tagapamahalang magiging dakila sa buong lupa (1-6)

   • Ang tagapamahala ay magmumula sa Betlehem (2)

  • Ang mga natitira sa sambahayan ni Jacob ay magiging gaya ng hamog at ng leon (7-9)

  • Lilinisin ang lupain (10-15)

 • 6

  • Ang kaso ng Diyos laban sa Israel (1-5)

  • Ano ang hinihiling ni Jehova? (6-8)

   • Katarungan, katapatan, kapakumbabaan (8)

  • Kasalanan ng Israel at parusa sa kaniya (9-16)

 • 7

  • Kasamaan sa Israel (1-6)

   • Sariling pamilya ang magiging kaaway (6)

  • “Matiyaga akong maghihintay” (7)

  • Ipagbabangong-puri ang bayan ng Diyos (8-13)

  • Panalangin at papuri ni Mikas sa Diyos (14-20)

   • Sagot ni Jehova (15-17)

   • ‘Sino ang Diyos na tulad ni Jehova?’ (18)