Mga Kawikaan 30:1-33

30  Ang mahalagang mensahe ni Agur, na anak ni Jakeh, na sinabi niya kay Itiel, kina Itiel at Ucal.   Mas ignorante ako kaysa kaninuman,+At wala sa akin ang unawang taglay dapat ng isang tao.   Wala akong karunungan,At wala sa akin ang kaalaman ng Kabanal-banalan.   Sino ang umakyat sa langit at bumaba?+ Sino ang nagtipon ng hangin sa mga palad niya? Sino ang nagbalot ng tubig sa damit niya?+ Sino ang nagtakda ng* lahat ng hangganan ng lupa?+ Ano ang pangalan niya at ng anak niya—kung alam mo?   Ang bawat pananalita ng Diyos ay dalisay.+ Siya ay kalasag sa mga nanganganlong sa kaniya.+   Huwag kang magdagdag sa mga salita niya+Para hindi ka niya sawayinAt mapatunayang sinungaling.   Dalawang bagay ang hinihiling ko sa iyo. Huwag mong ipagkait sa akin ang mga iyon bago ako mamatay.   Ilayo mo sa akin ang mga bagay na di-totoo at mga kasinungalingan.+ Huwag mo akong gawing mahirap o mayaman. Hayaan mo lang akong ubusin ang pagkaing para sa akin+   Para hindi ako mabusog at ikaila ka at sabihin, “Sino si Jehova?”+ Huwag mo rin akong hayaang maghirap at magnakaw at malapastangan ang pangalan ng aking Diyos. 10  Huwag mong siraang-puri ang isang lingkod sa panginoon niyaPara hindi ka niya sumpain, at mapatutunayang mali ka.+ 11  May henerasyong sumusumpa sa kanilang amaAt hindi nagpaparangal sa* kanilang ina.+ 12  May henerasyong malinis ang tingin sa sarili+Pero hindi pa nalilinis mula sa kanilang karumihan.* 13  May henerasyong napakamapagmataas ng mga mataAt napakayabang kung tumingin!+ 14  May henerasyong parang espada ang mga ngipinAt parang mga kutsilyong pangkatay ang mga panga;Nilalamon nila ang mahihirap sa lupaAt ang mga dukha sa sangkatauhan.+ 15  Ang mga linta ay may dalawang anak na babae na sumisigaw, “Magbigay ka! Magbigay ka!” May tatlong bagay na hindi nakokontento,Apat na hindi nagsasabi, “Sapat na!” 16  —Ang Libingan*+ at baog na sinapupunan,Isang lupaing uhaw sa tubig,At apoy na hindi nagsasabi, “Sapat na!” 17  Ang matang umaalipusta sa ama at ayaw sumunod sa ina+—Tutukain iyon ng mga uwak sa lambak,*At kakainin iyon ng mga batang agila.+ 18  May tatlong bagay na hindi abót ng isip ko,*At apat na hindi ko naiintindihan: 19  Ang paglipad ng agila sa langit,Ang pag-usad ng ahas sa bato,Ang paglalayag ng barko sa dagat,At ang pamamaraan ng isang lalaki kapag kasama ang isang dalaga. 20  Ganito ang gawain ng isang mapangalunyang babae: Kumakain siya, pinupunasan ang bibig niya,At sinasabi, “Wala akong ginawang masama.”+ 21  May tatlong bagay na nagpapayanig sa lupaAt apat na bagay na hindi nito matiis: 22  Kapag naging hari ang alipin,+Kapag tambak ang pagkain ng mangmang, 23  Kapag kinuha bilang asawa ang kinamumuhiang babae,*At kapag pinalitan ng alilang babae ang* amo niyang babae.+ 24  May apat na kabilang sa pinakamaliliit na nilikha,Pero likas na marurunong ang* mga ito:+ 25  Ang mga langgam ay hindi malalakas na nilalang,*Pero nagtitipon sila ng pagkain sa tag-araw.+ 26  Ang mga kuneho sa batuhan*+ ay hindi malalakas na nilalang,*Pero tumitira sila sa malalaking bato.+ 27  Ang mga balang+ ay walang hari,Pero organisado* ang mga ito kapag humahayo.+ 28  Ang tuko+ ay kumakapit gamit ang mga paa nito,At nakakapasok ito sa palasyo ng hari. 29  May tatlong nilikha na kahanga-hanga ang paglakad,Apat na nilikha na kahanga-hangang pagmasdan: 30  Ang leon, ang pinakamalakas na hayop,Na walang inaatrasan;+ 31  Ang asong matulin; ang lalaking kambing;At ang hari na kasama ang hukbo niya. 32  Kung naging mangmang ka at itinaas mo ang sarili mo+O kung pinaplano mong gawin iyon,Takpan mo ng kamay ang bibig mo.+ 33  Dahil kung paanong nagkakaroon ng mantikilya kapag binábati ang gatasAt lumalabas ang dugo kapag pinipisil ang ilong,Nagkakaroon din ng mga pag-aaway kapag may nagpapasiklab ng galit.+

Talababa

Lit., “nagpaangat sa.”
Lit., “hindi pinagpapala ang.”
Lit., “dumi.”
O “Sheol.” Tingnan sa Glosari.
O “wadi.”
O “na sobrang kahanga-hanga para sa akin.”
O “ang babaeng hindi minamahal.”
O “kapag inagaw ng alilang babae ang puwesto ng.”
O “Pero napakatalino ng.”
Lit., “hindi malakas na bayan.”
Lit., “hindi malakas na bayan.”
Tinatawag ding hyrax.
O “grupo-grupo.”

Study Notes

Media