Mga Kawikaan 28:1-28

28  Ang masasama ay tumatakas kahit walang humahabol sa kanila,Pero ang mga matuwid ay di-natitinag gaya ng leon.*+   Kapag may paghihimagsik* sa lupain, papalit-palit ang pinuno,*+Pero sa tulong ng taong may kaunawaan at kaalaman, magtatagal ang namamahala.*+   Ang dukhang nandaraya sa mahihirap+Ay gaya ng ulan na tumatangay sa lahat ng pagkain.   Ang mga bumabale-wala sa kautusan ay pumupuri sa masama,Pero ang mga sumusunod sa kautusan ay galit sa kanila.+   Hindi naiintindihan ng masasama kung ano ang katarungan,Pero nauunawaan ng mga humahanap kay Jehova ang lahat ng bagay.+   Mas mabuti ang mahirap na lumalakad nang tapatKaysa sa mayaman na liko ang landasin.+   Ang anak na may unawa ay sumusunod sa kautusan,Pero ang nakikisama sa matatakaw ay humihiya sa kaniyang ama.+   Ang nagpapayaman sa pamamagitan ng interes at labis na patubo+Ay nag-iipon ng yaman para sa taong tumutulong sa mahihirap.+   Ang tumatangging makinig sa kautusan—Maging ang panalangin niya ay kasuklam-suklam.+ 10  Ang nagliligaw sa mga matuwid patungo sa masamang daan ay mahuhulog sa sarili niyang hukay,+Pero ang mga walang kapintasan ay aani ng mabuti.+ 11  Matalino ang tingin ng mayaman sa sarili niya,+Pero nakikita ng dukhang may kaunawaan kung sino talaga siya.*+ 12  Napakaganda nga kapag nagtatagumpay ang mga matuwid,Pero kapag masasama ang namahala, nagtatago ang mga tao.+ 13  Ang nagtatago ng kaniyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay,+Pero ang nagtatapat at tumatalikod sa mga iyon ay kaaawaan.+ 14  Maligaya ang taong laging nagbabantay,*Pero ang taong nagpapatigas ng kaniyang puso ay mapapahamak.+ 15  Gaya ng umuungal na leon at umaatakeng osoAng masamang taong namamahala sa isang bayang walang kalaban-laban.+ 16  Ang lider na walang kaunawaan ay umaabuso sa kapangyarihan,+Pero ang napopoot sa bagay na nakuha sa pandaraya ay magpapahaba ng buhay niya.+ 17  Ang taong nababagabag dahil nagkasala siya ng pagpatay ay tatakas hanggang sa kamatayan niya.*+ Huwag siyang tulungan ng sinuman. 18  Ang lumalakad nang may katapatan ay maliligtas,+Pero ang taong liko ang landasin ay biglang babagsak.+ 19  Ang nagsasaka ng lupa niya ay magkakaroon ng saganang pagkain,Pero ang nagpapakaabala sa walang-kabuluhang mga bagay ay maghihirap.+ 20  Ang taong tapat ay tatanggap ng maraming pagpapala,+Pero ang nagmamadaling yumaman ay hindi mananatiling walang-sala.+ 21  Mahalagang maging patas;+Pero posibleng makagawa ng masama ang isang tao para sa isang piraso ng tinapay. 22  Gustong-gustong yumaman ng taong mainggitin,*Pero hindi niya alam na maghihirap siya. 23  Ang sumasaway sa kapuwa niya+ ay magiging mas kalugod-lugod sa bandang huli+Kaysa sa taong nambobola.* 24  Ang nagnanakaw sa kaniyang ama at ina at nagsasabi, “Walang masama rito,”+ Ay kasamahan ng taong nagdudulot ng pinsala.+ 25  Ang taong sakim* ay nagpapasimula* ng pagtatalo,Pero ang nagtitiwala kay Jehova ay sasagana.*+ 26  Ang nagtitiwala sa sarili niyang puso ay mangmang,+Pero ang lumalakad nang may karunungan ay makatatakas.+ 27  Ang nagbibigay sa dukha ay hindi kakapusin,+Pero ang nagbubulag-bulagan sa pangangailangan nila ay tatanggap ng maraming sumpa. 28  Kapag namahala ang masasama, nagtatago ang mga tao,Pero kapag nawala na sila, dumarami ang matuwid.+

Talababa

O “batang leon.”
O “pagsuway.”
O “prinsipe.”
Lit., “magtatagal siya.”
Ang mayaman.
O “laging may takot.”
O “hanggang sa hukay.”
O “sakim.”
O “nambobola gamit ang dila niya.”
O posibleng “mayabang.”
O “nagpapalala.”
Lit., “patatabain.”

Study Notes

Media