Mga Kawikaan 2:1-22

2  Anak ko, kung tatanggapin mo ang pananalita koAt pahahalagahan* ang mga utos ko+   —Kung makikinig kang mabuti sa karunungan+At bubuksan mo ang puso mo para sa kaunawaan+   At kung tatawag ka para humingi ng unawa+At hihiyaw para humiling ng kaunawaan;+   Kung patuloy mong hahanapin ang mga ito na gaya ng pilak+At huhukayin na gaya ng nakatagong kayamanan;+   Kung gayon, mauunawaan mo ang ibig sabihin ng pagkatakot kay Jehova+At matatagpuan mo ang kaalaman tungkol sa Diyos.+   Dahil si Jehova mismo ang nagbibigay ng karunungan;+Sa bibig niya nagmumula ang kaalaman at kaunawaan.   Nag-iimbak siya ng karunungan* para sa mga matuwid;Siya ay sanggalang* para sa mga lumalakad nang tapat.+   Sinusubaybayan niya ang mga daan ng katarungan,At babantayan niya ang lakad ng mga tapat sa kaniya.+   Sa gayon, maiintindihan mo kung ano ang matuwid, makatarungan, at patas,Ang landas ng kabutihan.+ 10  Kapag ang karunungan ay pumasok sa puso mo+At ang kaalaman ay naging kasiya-siya para sa iyo,+ 11  Babantayan ka ng iyong kakayahang mag-isip,+At iingatan ka ng kaunawaan; 12  Maililigtas ka mula sa masamang landas,Mula sa nagsasalita ng pilipit na mga bagay,+ 13  Mula sa mga lumilihis sa matuwid na daanPara lumakad sa landas ng kadiliman,+ 14  Mula sa mga nagsasaya sa paggawa ng masamaAt natutuwa sa masama at pilipit na mga bagay, 15  Mula sa mga liko ang daanAt nanlilinlang sa buong buhay nila. 16  Ililigtas ka nito mula sa masamang* babae,Mula sa mapang-akit* na pananalita ng imoral na* babae,+ 17  Na humiwalay sa matalik niyang kaibigan* noong kabataan niya+At lumimot sa pakikipagtipan niya sa Diyos; 18  Dahil palubog* sa kamatayan ang bahay niyaAt patungo sa libingan ang mga landas* niya.+ 19  Hindi na makababalik ang lahat ng sumisiping* sa kaniya;Hindi na sila muling makalalakad sa landas ng buhay.+ 20  Kaya lumakad ka sa daan ng mabubuting taoAt manatili sa landas ng mga matuwid,+ 21  Dahil ang mga matuwid lang ang maninirahan sa lupa,At ang mga walang kapintasan* ang mananatili rito.+ 22  Pero ang masasama ay lilipulin mula sa lupa,+At ang mga mapandaya ay bubunutin mula rito.+

Talababa

O “iingatan.”
O “praktikal na karunungan.”
O “kalasag.”
Lit., “estrangherong.” Malamang na tumutukoy sa isa na nasira ang kaugnayan sa Diyos dahil sa hindi pagsunod sa Kaniyang pamantayang moral.
Lit., “madulas.”
Lit., “banyagang.” Malamang na tumutukoy sa isa na hiwalay sa Diyos dahil sa hindi pagsunod sa Kaniyang pamantayang moral.
O “sa asawa niya.”
O “umaakay.”
Lit., “bakas.”
Lit., “pumupunta.”
O “ang mga nananatiling tapat.”

Study Notes

Media