Mga Kawikaan 18:1-24

18  Ang nagbubukod ng sarili ay nagtataguyod ng makasarili niyang mga hangarin;Itinatakwil* niya ang lahat ng karunungan.*   Ang mangmang ay walang interes na matuto;*Mas gusto pa niyang sabihin ang opinyon* niya.+   Kapag dumating ang masamang tao, kasunod nito ang panghahamak,At kapag kumilos nang kahiya-hiya ang isang tao, darating ang kadustaan.+   Ang mga salita ng isang tao ay gaya ng malalim na tubig.+ Ang karunungan mula sa kaniya ay aagos na gaya ng ilog.   Hindi tamang kumampi sa masasama+O pagkaitan ng katarungan ang mga matuwid.+   Ang pananalita ng mangmang ay umaakay sa mga pagtatalo,+At ang bibig niya ay nag-aanyaya ng pambubugbog.+   Ang bibig ng mangmang ang nagpapahamak sa kaniya,+At nabibitag siya* ng mga labi niya.   Ang pananalita ng maninirang-puri ay gaya ng masarap na pagkain;*+Nilululon iyon agad at dumederetso sa tiyan.+   Ang tamad sa trabaho niyaAy kapatid ng taong nagdudulot ng pinsala.*+ 10  Ang pangalan ni Jehova ay matibay na tore.+ Doon tumatakbo ang matuwid at tumatanggap ng proteksiyon.*+ 11  Ang kayamanan ng mayaman ang proteksiyon* niya;Gaya iyon ng matibay na pader sa imahinasyon niya.+ 12  Ang mapagmataas na puso ay nauuwi sa pagbagsak,+At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan.+ 13  Kapag sumasagot ang isang tao bago niya marinig ang mga detalye,Kamangmangan iyon at kahiya-hiya.+ 14  Ang taong matibay ang loob ay makapagtitiis ng pagkakasakit,+Pero sino ang makapagtitiis ng pagkasira ng loob?*+ 15  Ang puso ng may unawa ay kumukuha ng kaalaman,+At ang tainga ng marurunong ay naghahanap ng kaalaman. 16  Ang regalo ng isang tao ay nagbubukas ng daan para sa kaniya;+Nakalalapit siya sa importanteng mga tao. 17  Mukhang tama ang unang nagdulog ng kaso+Hanggang sa dumating ang kabilang panig at pagtatanungin* siya.+ 18  Palabunutan ang tumatapos sa mga pagtatalo+At nagpapasiya sa pagitan ng* mahigpit na magkalaban. 19  Mas mahirap payapain ang nasaktang kapatid kaysa pabagsakin ang isang napapaderang lunsod,+At may mga pagtatalo na gaya ng mga halang sa tanggulan.+ 20  Mabubusog ang isang tao dahil sa bunga ng pananalita* niya;+Masisiyahan siya sa resulta ng mga sinasabi niya. 21  Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila;+Kung ang isa ay madalas magsalita, kakainin niya ang bunga nito.+ 22  Ang nakahanap ng mahusay na asawang babae ay nakakita ng mabuting bagay,+At pagpapala* iyon sa kaniya ni Jehova.+ 23  Ang mahirap ay nagmamakaawa,Pero ang mayaman ay mabagsik sumagot. 24  May magkakasamang ipinapahamak ang isa’t isa,+Pero may kaibigang mas malapít pa kaysa sa isang kapatid.+

Talababa

O “Hinahamak.”
O “praktikal na karunungan.”
Lit., “sa unawa.”
O “ang nasa puso.”
Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
O “gaya ng mga bagay na nilululon nang may kasibaan.”
O “kapatid ng magnanakaw.”
Lit., “at naitataas,” o nailalagay sa lugar na ligtas at hindi maaabot.
O “napapaderang lunsod.”
O “sa duróg na espiritu?”
O “siyasatin.”
Lit., “At pinaghihiwalay nito ang.”
Lit., “bibig.”
O “kabutihang-loob.”

Study Notes

Media