Mga Kawikaan 15:1-33

15  Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+   Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang.   Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay;*Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.+   Ang mahinahong* dila ay punongkahoy ng buhay,+Pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati.*   Binabale-wala ng mangmang ang disiplina ng kaniyang ama,+Pero ang marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid.*+   Maraming kayamanan sa bahay ng matuwid,Pero ang ani* ng masamang tao ay nagdadala sa kaniya ng problema.+   Ang mga labi ng marurunong ay namamahagi ng kaalaman,+Pero hindi gayon ang puso ng mangmang.+   Kasuklam-suklam kay Jehova ang hain ng masasama,+Pero kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga matuwid.+   Napopoot si Jehova sa lakad ng masama,+Pero mahal niya ang nagsisikap na maging matuwid.+ 10  Para sa lumilihis ng landas, malupit* ang disiplina,+Pero ang napopoot sa saway ay mamamatay.+ 11  Kitang-kita ni Jehova ang Libingan* at ang lugar ng pagkapuksa,*+ Gaano pa kaya ang puso ng mga tao!+ 12  Ayaw ng mayabang sa nagtutuwid* sa kaniya.+ Hindi siya hihingi ng payo sa marurunong.+ 13  Nagpapaaliwalas ng mukha ang masayang puso,Pero nakasisira ng loob* ang kirot sa puso.+ 14  Ang pusong may unawa ay naghahanap ng kaalaman,+Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik* sa kamangmangan.+ 15  Laging pangit ang araw ng napipighati,+Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya* ang puso.+ 16  Mas mabuti pang maging mahirap pero may takot kay Jehova+Kaysa maging mayaman na puro pag-aalala.*+ 17  Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan+Kaysa sa pinatabang toro* pero may pagkakapootan.+ 18  Nagkakaroon ng away dahil sa taong mainitin ang ulo,+Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo.+ 19  Ang daan ng tamad ay parang may matitinik na harang,+Pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan.+ 20  Ang marunong na anak ay nagpapasaya sa kaniyang ama,+Pero ang mangmang ay humahamak sa kaniyang ina.+ 21  Nasisiyahan sa kamangmangan ang kulang sa unawa,*+Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan.+ 22  Nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan,*Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo.+ 23  Masaya ang taong nagbibigay ng tamang sagot,*+At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito!+ 24  Paakyat sa landas ng buhay ang may kaunawaan,+Palayo sa Libingan* sa ibaba.+ 25  Gigibain ni Jehova ang bahay ng mapagmataas,+Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda.+ 26  Nasusuklam si Jehova sa mga pakana ng masama,+Pero ang mabuting pananalita ay kalugod-lugod sa Kaniya.+ 27  Ang nandaraya para sa pakinabang ay nagdadala ng problema* sa pamilya niya,+Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy.+ 28  Ang puso ng matuwid ay nag-iisip muna bago sumagot,*+Pero inilalabas agad ng bibig ng masama ang masasamang bagay. 29  Malayo si Jehova sa masasama,Pero pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matuwid.+ 30  Ang nagniningning na mga mata* ay nagpapasaya ng puso;Ang magandang balita ay nagpapalakas* ng mga buto.+ 31  Kabilang sa marurunongAng taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway.+ 32  Ang tumatanggi sa disiplina ay namumuhi sa buhay niya,+Pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa.*+ 33  Ang pagkatakot kay Jehova ay nagsasanay sa isang tao na maging marunong,+At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan.+

Talababa

O “lugar.”
O “nagpapagaling na.”
Lit., “ay dumudurog ng espiritu.”
O “saway.”
O “kita.”
O “masama.”
O “Sheol.” Tingnan sa Glosari.
O “ang Abadon.”
O “sumasaway.”
O “dumudurog ng espiritu.”
O “nabubusog.”
O “mabuti.”
O “kalituhan.”
Lit., “sa torong pinakakain sa sabsaban.”
Lit., “kapos ang puso.”
O “kapag walang masinsinang usapan.”
Lit., “ng sagot ng bibig niya.”
O “Sheol.” Tingnan sa Glosari.
O “kahihiyan.”
O “nagbubulay-bulay muna bago magsalita; nag-iisip na mabuti kung paano sasagot.”
O “Ang tingin na may kasamang ngiti.”
Lit., “nagpapataba.”
Lit., “puso.”

Study Notes

Media