Mga Kawikaan 13:1-25

13  Tinatanggap ng marunong na anak ang disiplina ng kaniyang ama,+Pero ang mapagmataas* ay hindi nakikinig sa saway.*+   Kakainin ng isang tao ang mabubuting bunga ng kaniyang pananalita,*+Pero ang hinahangad* ng mapanlinlang ay umaakay sa karahasan.   Ang taong nagbabantay sa kaniyang bibig* ay nag-iingat ng buhay niya,+Pero ang taong hindi kumokontrol sa mga labi niya ay mapapahamak.+   Naghahangad ang tamad pero wala siyang nakukuha,+Pero ang masipag ay talagang masisiyahan.*+   Ang matuwid ay napopoot sa kasinungalingan,+Pero ang ginagawa ng masama ay nagdudulot ng kahihiyan at kadustaan.   Ang katuwiran ay nag-iingat sa walang-sala,+Pero ang kasamaan ay nagpapabagsak sa makasalanan.   May nagkukunwaring mayaman pero walang-wala naman;+May nagkukunwaring mahirap pero napakayaman pala.   Ang kayamanan ng isang tao ang pantubos niya sa kaniyang buhay,+Pero ang mahirap ay hindi man lang nalalagay sa panganib.*+   Ang liwanag ng mga matuwid ay nagniningning,*+Pero ang lampara ng masasama ay papatayin.+ 10  Ang mga pangahas ay lumilikha lang ng away,+Pero ang marurunong ay humihingi ng payo.*+ 11  Ang yaman na madaling nakuha* ay mauubos,+Pero ang yaman na unti-unting tinipon* ay darami. 12  Ang inaasahan* na hindi nangyayari ay nagpapalungkot sa* puso,+Pero ang hangaring natupad ay gaya ng punong nagbibigay-buhay.+ 13  Ang humahamak sa tagubilin* ay mananagot,+Pero ang nagpapahalaga sa utos ay pagpapalain.+ 14  Ang turo* ng marunong ay bukal ng buhay;+Ilalayo nito ang tao sa mga bitag ng kamatayan. 15  Kalugod-lugod ang may malalim na kaunawaan,Pero punô ng problema ang landas ng mapandaya. 16  Ang marunong ay kumikilos nang may kaalaman,+Pero ipinapakita ng mangmang ang sarili niyang kamangmangan.+ 17  Ang masamang mensahero ay nagdudulot ng problema,+Pero ang mensahe ng tapat na sugo ay nagpapagaling.+ 18  Ang nagwawalang-bahala sa disiplina ay maghihirap at mapapahiya,Pero ang tumatanggap sa pagtutuwid* ay pararangalan.+ 19  Ang hangaring natupad ay nagpapasaya sa tao,+Pero ayaw ng mangmang na lumayo sa kasamaan.+ 20  Ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong,+Pero ang sumasama* sa mga mangmang ay mapapahamak.+ 21  Ang mga makasalanan ay hinahabol ng kapahamakan,+Pero ang mga matuwid ay pinagpapala ng kasaganaan.+ 22  Ang mabuting tao ay may naipamamana sa mga apo niya,Pero ang yaman ng makasalanan ay nakaimbak para sa matuwid.+ 23  Ang bukid ng dukha ay namumunga ng saganang pagkain,Pero puwede itong* maagaw dahil sa kawalan ng hustisya. 24  Ang hindi dumidisiplina* sa anak niya ay napopoot dito,+Pero kung mahal ng magulang ang anak niya, tinitiyak niyang madisiplina ito.*+ 25  Ang matuwid ay kumakain at nabubusog,+Pero walang laman ang tiyan ng masama.+

Talababa

Lit., “manunuya.”
O “pagtutuwid.”
Lit., “bibig.”
Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
O “sinasabi.”
Lit., “ay patatabain.”
Lit., “makaririnig ng saway.”
Lit., “nagsasaya.”
O “ay nagsasanggunian.”
O “na nakuha sa walang-kabuluhang paraan.”
Lit., “na tinipon ng kamay.”
O “nagpapasakit ng.”
O “inaasam.”
O “salita.”
O “batas.”
O “saway.”
O “nakikipag-ugnayan.”
O “siyang.”
O “Ang hindi nagpaparusa.” Lit., “Ang nag-uurong ng pamalo.”
O posibleng “dinidisiplina niya ito agad.”

Study Notes

Media