Mga Kawikaan 12:1-28

12  Ang umiibig sa disiplina ay umiibig sa kaalaman,+Pero ang napopoot sa saway ay walang unawa.+   Ang mabuting tao ay sinasang-ayunan ni Jehova,Pero hinahatulan Niya ang nagpapakana ng masama.+   Walang tao ang nagiging panatag dahil sa kasamaan,+Pero ang matuwid ay hindi kailanman mabubuwal.*   Ang mahusay na* asawang babae ay korona sa asawa niya,+Pero ang asawang babaeng gumagawi nang kahiya-hiya ay parang kabulukan sa mga buto nito.+   Ang kaisipan ng mga matuwid ay makatarungan,Pero ang payo ng masasama ay mapandaya.   Ang mga salita ng masasama ay gaya ng taong nag-aabang para pumatay,*+Pero ang bibig ng mga matuwid ay nagliligtas.+   Kapag pinabagsak ang masasama, lubusan na silang mawawala,Pero ang bahay ng mga matuwid ay mananatiling nakatayo.+   Pinupuri ang isang tao dahil maingat siyang magsalita,+Pero hinahamak ang may pilipit na puso.+   Mas mabuti pang maging di-kilala pero may tagapaglingkodKaysa maging mayabang pero wala namang makain.*+ 10  Inaalagaan ng matuwid ang alaga niyang hayop,*+Pero kahit ang awa ng masama ay malupit pa rin. 11  Ang nagsasaka ng lupa niya ay mabubusog,+Pero ang naghahabol sa walang-kabuluhang mga bagay ay kulang sa unawa.* 12  Kinaiinggitan ng masama ang nahuli ng ibang masasama,Pero ang matuwid ay gaya ng puno na malalim ang ugat at nagbubunga. 13  Ang masama ay nabibitag ng makasalanan niyang pananalita,+Pero ang matuwid ay nakatatakas sa pagdurusa. 14  Napapabuti ang isang tao dahil sa pananalita* niya,+At pinagpapala siya dahil sa mga gawa ng kamay niya. 15  Ang lakad ng mangmang ay tama sa paningin niya,+Pero ang marunong ay tumatanggap ng payo.+ 16  Ang mangmang ay nagpapakita agad ng pagkainis,*+Pero hindi pinapansin* ng marunong ang insulto. 17  Ang tapat na testigo ay magsasabi ng katotohanan,*Pero ang sinungaling na testigo ay nanlilinlang. 18  Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada,Pero ang dila ng marurunong ay nagpapagaling.+ 19  Ang mga labi na nagsasabi ng katotohanan ay mananatili magpakailanman,+Pero ang dilang nagsisinungaling ay hindi magtatagal.+ 20  Ang panlilinlang ay nasa puso ng mga nagpaplano ng masama,Pero may kagalakan ang mga nagtataguyod* ng kapayapaan.+ 21  Walang mangyayaring masama sa matuwid,+Pero ang buhay ng masasama ay mapupuno ng kapahamakan.+ 22  Ang sinungaling na mga labi ay kasuklam-suklam kay Jehova,+Pero ang mga tapat ay kalugod-lugod sa kaniya. 23  Hindi sinasabi ng marunong ang nalalaman niya,Pero inilalabas ng mangmang* ang sarili niyang kamangmangan.+ 24  Ang kamay ng masisipag ay mamamahala,+Pero ang kamay ng mga tamad ay magiging alipin.+ 25  Ang sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng* tao,+Pero ang positibong salita ay nagpapasaya rito.+ 26  Sinusuri ng matuwid ang mga pastulan niya,Pero ang landas ng masasama ang nagliligaw sa kanila. 27  Hindi hinahabol ng tamad ang huhulihin niyang hayop,+Pero ang kasipagan ay mahalagang yaman ng isang tao. 28  Ang landas ng katuwiran ay umaakay sa buhay;+Walang kamatayan sa daang ito.

Talababa

O “mabubunot.”
O “may-kakayahang.”
Lit., “naghihintay para sa dugo.”
Lit., “tinapay.”
Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
Lit., “kapos ang puso.”
Lit., “bunga ng bibig.”
O “nagpapakita ng pagkainis sa araw ding iyon.”
Lit., “Pero tinatakpan.”
Lit., “ng kung ano ang matuwid.”
Lit., “nagpapayo.”
Lit., “puso ng mangmang.”
O “nagpapadepres sa.”

Study Notes

Media