Mga Kawikaan 10:1-32

10  Mga kawikaan ni Solomon.+ Ang marunong na anak ay nagpapasaya sa kaniyang ama,+Pero ang mangmang na anak ay nagpapahirap sa kaniyang ina.   Walang silbi ang kayamanang nakuha sa masamang paraan,Pero katuwiran* ang nagliligtas mula sa kamatayan.+   Hindi hahayaan ni Jehova na magutom ang mga matuwid,+Pero ipagkakait niya sa masasama ang mga gusto nila.   Kahirapan ang dulot ng kamay na tamad,+Pero yaman ang dala ng kamay na masipag.+   Ang anak na may kaunawaan ay nagtitipon ng ani sa tag-araw,Pero ang anak na kahiya-hiya ay natutulog nang mahimbing sa panahon ng pag-aani.+   Mga pagpapala ang nasa ulo ng matuwid,+Pero itinatago ng bibig ng masama ang karahasan.   Ang reputasyon ng* matuwid ay magdudulot ng pagpapala,+Pero ang pangalan ng masama ay mabubulok.+   Ang marunong* ay tatanggap ng tagubilin,*+Pero ang nagsasalita nang may kamangmangan ay aapak-apakan.+   Ang mga lumalakad nang tapat ay panatag,+Pero ang mga liko ang daan ay malalantad.+ 10  Ang kumikindat para manlinlang ay magdudulot ng kirot,+At ang nagsasalita nang may kamangmangan ay aapak-apakan.+ 11  Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay,+Pero itinatago ng bibig ng masama ang karahasan.+ 12  Poot ang pinagmumulan ng mga pagtatalo,Pero pag-ibig ang nagtatakip sa lahat ng kasalanan.+ 13  Karunungan ang nasa mga labi ng may kaunawaan,+Pero ang pamalo ay para sa kulang sa unawa.*+ 14  Ang marunong ay nagpapahalaga* sa kaalaman,+Pero ang bibig ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan.+ 15  Ang kayamanan* ng mayaman ang proteksiyon* niya. Kahirapan ang nagpapahamak sa dukha.+ 16  Ang ginagawa ng matuwid ay umaakay sa buhay,Pero ang bunga ng masama ay umaakay sa kasalanan.+ 17  Ang nakikinig sa disiplina ay umaakay sa mga tao sa daan ng buhay,*Pero ang nagwawalang-bahala sa saway ay nagiging dahilan para maligaw ang iba. 18  Ang taong may itinatagong poot ay nagsisinungaling,+At ang nagkakalat ng paninira* ay mangmang. 19  Kapag maraming sinasabi, hindi maiiwasang magkamali,+Pero ang nagpipigil ng kaniyang dila* ay matalino.+ 20  Gaya ng pinakamagandang klase ng pilak ang dila ng matuwid,+Pero maliit ang halaga ng puso ng masama. 21  Ang salita ng matuwid ay nagpapalusog* sa marami,+Pero ang mangmang ay namamatay dahil sa kakulangan ng unawa.+ 22  Ang pagpapala ni Jehova ang nagpapayaman,+At hindi niya iyon dinaragdagan ng kirot.* 23  Para sa mangmang, ang paggawi nang kahiya-hiya ay parang laro lang,Pero ang karunungan ay taglay ng taong may kaunawaan.+ 24  Ang kinatatakutan ng masama ay mangyayari sa kaniya,Pero ang ninanais ng matuwid ay ipagkakaloob sa kaniya.+ 25  Pagdaan ng bagyo, mawawala na ang masama,+Pero ang matuwid ay gaya ng pundasyon na hindi magigiba kailanman.+ 26  Gaya ng sukà sa mga ngipin at usok sa mga mata,Ganiyan ang taong tamad para sa amo niya.* 27  Ang pagkatakot kay Jehova ay nagpapahaba ng buhay,+Pero ang mga taon ng masasama ay paiikliin.+ 28  Ang inaasam* ng mga matuwid ay nagpapasaya sa kanila,+Pero ang pag-asa ng masasama ay maglalaho.+ 29  Ang daan ni Jehova ay kanlungan para sa walang kapintasan,+Pero kapahamakan ito para sa mga gumagawa ng masama.+ 30  Ang matuwid ay hindi kailanman babagsak,+Pero ang masama ay hindi na maninirahan sa lupa.+ 31  Ang bibig ng matuwid ay pinagmumulan* ng karunungan,Pero ang di-tapat na* dila ay puputulin. 32  Alam ng mga labi ng matuwid kung ano ang kanais-nais,Pero ang bibig ng masama ay di-tapat.*

Talababa

Tingnan sa Glosari.
O “alaala tungkol sa.”
O “may marunong na puso.”
Lit., “mga utos.”
Lit., “kapos ang puso.”
O “nag-iingat.”
O “Ang mahalagang pag-aari.”
O “ang napapaderang lunsod.”
O posibleng “ay nasa daan ng buhay.”
O “tsismis.”
Lit., “mga labi.”
O “pumapatnubay.”
O “lungkot; problema.”
O “para sa nagsugo sa kaniya.”
O “pag-asa.”
O “nagbubunga.”
O “masamang.”
O “liko.”

Study Notes

Media