Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

Nilalaman

 • 1

  • Pinalakas ni Jehova ang loob ni Josue (1-9)

   • Basahin nang pabulong ang Kautusan (8)

  • Paghahanda sa pagtawid sa Jordan (10-18)

 • 2

  • Nagsugo si Josue ng dalawang espiya sa Jerico (1-3)

  • Itinago ni Rahab ang mga espiya (4-7)

  • Pangako kay Rahab (8-21a)

   • Pulang lubid bilang tanda (18)

  • Bumalik kay Josue ang mga espiya (21b-24)

 • 3

  • Tumawid sa Jordan ang Israel (1-17)

 • 4

  • Mga batong magsisilbing paalaala (1-24)

 • 5

  • Pagtutuli sa Gilgal (1-9)

  • Ipinagdiwang ang Paskuwa; wala nang manna (10-12)

  • Pinuno ng hukbo ni Jehova (13-15)

 • 6

  • Gumuho ang pader ng Jerico (1-21)

  • Iniligtas si Rahab at ang pamilya niya (22-27)

 • 7

  • Natalo ang Israel sa Ai (1-5)

  • Panalangin ni Josue (6-9)

  • May nagkasala kaya natalo ang Israel (10-15)

  • Nabunyag ang kasalanan ni Acan at pinagbabato siya (16-26)

 • 8

  • Nagpuwesto si Josue ng mga sasalakay mula sa likuran ng Ai (1-13)

  • Nasakop ang Ai (14-29)

  • Binasa sa Bundok Ebal ang Kautusan (30-35)

 • 9

  • Nakipagpayapaan ang matatalinong Gibeonita (1-15)

  • Natuklasang nandaya ang mga Gibeonita (16-21)

  • Magiging tagakuha ng kahoy at tagaigib ng tubig ang mga Gibeonita (22-27)

 • 10

  • Ipinagtanggol ng Israel ang Gibeon (1-7)

  • Si Jehova ang nakikipaglaban para sa Israel (8-15)

   • Nagpabagsak ng mga tipak ng yelo sa tumatakas na mga kaaway (11)

   • Huminto ang araw (12-14)

  • Pinatay ang limang haring sumasalakay (16-28)

  • Sinakop ang mga lunsod sa timog (29-43)

 • 11

  • Sinakop ang mga lunsod sa hilaga (1-15)

  • Pananakop ni Josue (16-23)

 • 12

  • Mga haring tinalo sa silangan ng Jordan (1-6)

  • Mga haring tinalo sa kanluran ng Jordan (7-24)

 • 13

  • Mga lupaing hindi pa nasasakop (1-7)

  • Hatian ng lupain sa silangan (8-14)

  • Mana ni Ruben (15-23)

  • Mana ni Gad (24-28)

  • Mana ni Manases sa silangan (29-32)

  • Si Jehova ang mana ng mga Levita (33)

 • 14

  • Hatian ng lupain sa kanluran ng Jordan (1-5)

  • Minana ni Caleb ang Hebron (6-15)

 • 15

  • Mana ni Juda (1-12)

  • Binigyan ng lupa ang anak na babae ni Caleb (13-19)

  • Mga lunsod ng Juda (20-63)

 • 16

  • Mana ng mga inapo ni Jose (1-4)

  • Mana ni Efraim (5-10)

 • 17

  • Mana ni Manases sa kanluran (1-13)

  • Karagdagang lupain para sa mga inapo ni Jose (14-18)

 • 18

  • Hinati-hati sa Shilo ang natitira pang lupain (1-10)

  • Mana ni Benjamin (11-28)

 • 19

 • 20

  • Mga kanlungang lunsod (1-9)

 • 21

  • Mga lunsod para sa mga Levita (1-42)

   • Para sa mga inapo ni Aaron (9-19)

   • Para sa iba pang Kohatita (20-26)

   • Para sa mga Gersonita (27-33)

   • Para sa mga Merarita (34-40)

  • Natupad ang mga pangako ni Jehova (43-45)

 • 22

  • Umuwi ang mga tribong taga-silangan (1-8)

  • Nagtayo ng altar sa Jordan (9-12)

  • Ipinaliwanag kung bakit itinayo ang altar (13-29)

  • Naayos ang di-pagkakaunawaan (30-34)

 • 23

  • Pamamaalam ni Josue sa mga lider ng Israel (1-16)

   • Walang isa mang salita ni Jehova ang nabigo (14)

 • 24

  • Isinalaysay ni Josue ang kasaysayan ng Israel (1-13)

  • Payo na maglingkod kay Jehova (14-24)

   • “Para sa akin at sa sambahayan ko, maglilingkod kami kay Jehova” (15)

  • Pakikipagtipan ni Josue sa Israel (25-28)

  • Kamatayan at libing ni Josue (29-31)

  • Inilibing sa Sikem ang mga buto ni Jose (32)

  • Kamatayan at libing ni Eleazar (33)