Job 8:1-22

8  At sinabi ni Bildad+ na Shuhita:+   “Hanggang kailan ka magsasalita nang ganito?+ Gaya lang ng malakas na hangin ang pananalita mo!   Babaluktutin ba ng Diyos ang katarungan,O ng Makapangyarihan-sa-Lahat ang katuwiran?   Kung nagkasala sa kaniya ang mga anak mo,Hinayaan lang niya silang maparusahan dahil sa pagrerebelde nila;*   Pero kung lalapit ka sa Diyos+At makikiusap sa Makapangyarihan-sa-Lahat,   At kung talagang malinis ka at matuwid,+Bibigyang-pansin ka niya*At ibabalik ka sa dati mong kalagayan.*   At kahit hamak ang pasimula mo,Magiging sagana ka sa hinaharap.+   Pakisuyo, magtanong ka sa naunang henerasyon,At bigyang-pansin mo ang mga natuklasan ng mga ama nila.+   Dahil kahapon lang tayo ipinanganak, at wala tayong alam,Dahil gaya lang ng anino ang mga araw natin sa lupa. 10  Hindi ba tuturuan ka nilaAt sasabihin sa iyo ang alam nila?* 11  Tataas ba ang halamang papiro kung walang latian? Tutubo ba ang tambo kung walang tubig? 12  Kahit pa may usbong ito at hindi pa pinuputol,Mas una itong matutuyo kaysa sa ibang halaman. 13  Ito ang mangyayari sa* lahat ng nakakalimot sa Diyos,Dahil ang pag-asa ng di-makadiyos* ay maglalaho. 14  Hindi maaasahan ang pinagtitiwalaan niya;Kasinrupok ito ng sapot* ng gagamba. 15  Sasandal siya sa bahay niya, pero babagsak ito;Kakapit siya rito, pero hindi ito tatagal. 16  Gaya siya ng nadidiligang halaman sa ilalim ng araw,Na nagsasanga at kumakalat sa hardin.+ 17  Pumulupot sa bunton ng mga bato ang mga ugat niya;Naghahanap siya ng bahay sa mga bato.* 18  Pero kapag binunot* siya sa pinagtaniman sa kaniya,Ikakaila siya nito at sasabihin, ‘Hindi kita kailanman nakita.’+ 19  Ganiyan siya maglalaho;*+At iba naman ang sisibol mula sa alabok. 20  Tiyak na hindi itatakwil ng Diyos ang mga nananatiling tapat;*Hindi rin niya susuportahan ang* masasama. 21  Patatawanin kang muli ng DiyosAt hihiyaw ka sa tuwa. 22  Ang mga napopoot sa iyo ay mababalot ng kahihiyan,At mawawala na ang tolda ng masasama.”

Talababa

Lit., “Ibinigay niya sila sa kamay ng pagrerebelde nila.”
O “Kikilos siya para sa iyo.”
O “sa kalagayang nararapat sa iyo.”
O “At sasabihin ang nasa puso nila?”
Lit., “Gayon din ang landasin ng.”
O “apostata.”
Lit., “bahay.”
O “Nakatingin siya sa bahay na bato.”
O “nilulon.”
O “Ganiyan matatapos ang landasin niya.”
O “mga walang kapintasan.”
Lit., “hahawakan ang kamay ng.”

Study Notes

Media