Job 36:1-33

36  Sinabi pa ni Elihu:   “Pagtiisan mo pa ako nang kaunti habang nagpapaliwanag ako,Dahil may sasabihin pa ako sa ngalan ng Diyos.   Detalyado kong sasabihin ang lahat ng nalalaman ko,At ihahayag ko ang pagiging matuwid ng aking Maylikha.+   Totoo ang mga sasabihin ko;Mula ito sa Isa na nakaaalam ng lahat ng bagay.+   Oo, makapangyarihan ang Diyos+ at wala siyang itinatakwil;Napakalalim ng kaniyang unawa.*   Ang masasama ay hindi niya pananatilihing buháy,+Pero ang mga nagdurusa ay binibigyan niya ng katarungan.+   Hindi niya inaalis ang mga mata niya sa mga matuwid;+Iniluluklok niya sila bilang hari,*+ at dadakilain sila magpakailanman.   Pero kapag naigapos sila ng kadenaAt nabihag ng mga lubid ng pagdurusa,   Ipinaaalam niya sa kanila kung ano ang nagawa nila,Ang mga kasalanang bunga ng pagmamataas nila. 10  Binubuksan niya ang mga tainga nila para makinig sa pagtutuwidAt sinasabing tumalikod sila sa paggawa ng masama.+ 11  Kung susunod sila at maglilingkod sa kaniya,Mapapabuti sila habambuhay,At magiging payapa ang mga taon nila.+ 12  Pero kung hindi sila susunod, mamamatay sila sa espada*+At papanaw nang walang kaalaman. 13  Ang mga di-makadiyos* ay nagkikimkim ng galit. Hindi sila humihingi ng tulong kahit iginapos niya sila. 14  Maaga silang namamatay;+Ginugugol nila ang* buhay nila kasama ng mga lalaking bayaran sa templo.+ 15  Pero inililigtas ng Diyos* ang mga naaapi sa panahong nagdurusa sila;Binubuksan niya ang pandinig nila kapag pinahihirapan sila. 16  Inilalayo ka niya mula sa paghihirap+At dinadala sa malawak na lugar, kung saan magiging malaya ka,+At ang iyong mesa ay pinupuno ng masasarap na pagkain para masiyahan ka.+ 17  At ikatutuwa mo ang hatol sa masasama,+Kapag nailapat ang hatol at naitaguyod ang katarungan. 18  Pero mag-ingat ka para hindi ka makasakit* dahil sa galit,+At huwag mong hayaang iligaw ka ng malaking suhol. 19  Hindi ka na ba maghihirap kung hihingi ka ng tulongO kung magsisikap ka nang husto?+ 20  Huwag mong panabikan ang gabi,Kung kailan naglalaho ang mga tao sa kinaroroonan nila. 21  Huwag mong piliing gumawa ng masamaPara lang makaiwas sa paghihirap.+ 22  Tingnan mo! Ang Diyos ay naluluwalhati dahil sa kapangyarihan niya;Sino ang tagapagturong gaya niya? 23  May umaakay ba sa kaniya?*+ O may nagsasabi ba sa kaniya, ‘Mali ang ginawa mo’?+ 24  Huwag mong kalimutang dakilain ang mga gawa niya,+Na laman ng awitin ng mga tao.+ 25  Nakita iyon ng buong sangkatauhan;Nakikita iyon ng taong mortal mula sa malayo. 26  Oo, ang Diyos ay mas dakila kaysa sa kaya nating alamin;+Ang dami ng mga taon niya ay hindi abót ng isip natin.*+ 27  Tinitipon niya paitaas ang mga patak ng tubig;+Namumuo ang manipis na ulap para maging ulan; 28  Ibinabagsak iyon ng mga ulap+At bumubuhos sa sangkatauhan. 29  May makapagpapaliwanag ba ng pagkalat ng ulapAt ng pagkulog mula sa tolda* niya?+ 30  Tingnan mo kung paano siya nagpapakidlat*+ sa ibabaw nitoAt kung paano niya tinatakpan ang kalaliman* ng dagat. 31  Sinusustinihan niya ang* mga bayan sa pamamagitan ng mga ito;Binibigyan niya sila ng saganang pagkain.+ 32  Tinatakpan niya ng mga kamay niya ang kidlatAt pinatatama ito sa puntirya nito.+ 33  Inihahayag ng kulog ang pagdating niya;Sinasabi maging ng mga hayop kung sino* ang darating.

Talababa

Lit., “puso.”
O posibleng “Nagluluklok siya ng mga hari.”
O “sandata (suligi).”
O “apostata.”
O posibleng “Nagwawakas ang.”
Lit., “niya.”
O “pumalakpak nang may panunuya.”
O posibleng “May pumupuna ba sa mga daan niya?; Pinananagot ba siya ng sinuman?”
O “hindi maarok.”
Lit., “kubol.”
Lit., “nagpapakalat ng liwanag.”
Lit., “ang mga ugat.”
O posibleng “Ipinagtatanggol niya ang mga usapin ng.”
O posibleng “ano.”

Study Notes

Media