Job 22:1-30

22  Sinabi ni Elipaz+ na Temanita:   “May silbi ba ang tao sa Diyos? Mapapakinabangan ba niya ang sinumang may unawa?+   May pakialam* ba ang Makapangyarihan-sa-Lahat kung matuwid ka,O may pakinabang ba siya sa pananatili mong tapat?+   Paparusahan ka ba niyaAt dadalhin sa korte dahil sa paggalang mo sa kaniya?   Hindi ba gagawin niya iyon dahil sa tindi ng kasamaan moAt dahil wala kang tigil sa paggawa ng kasalanan?+   Dahil kinukunan mo ng panagot ang mga kapatid mo kahit hindi dapat,At inaalisan mo ng damit ang mga tao kaya nagiging hubad sila.*+   Hindi mo pinaiinom ng tubig ang pagod,At pinagkakaitan mo ng pagkain ang gutom.+   Ang lupain ay pag-aari ng makapangyarihang lalaki,+At ang kinalulugdan ang nakatira doon.   Pero pinaaalis mo nang walang dala ang mga biyuda,At dinudurog mo ang braso ng mga batang walang ama.* 10  Kaya naman napapalibutan ka ng mga patibong,*+At natatakot ka na biglang may mangyaring masama sa iyo; 11  Kaya naman napakadilim at hindi ka makakita,At natabunan ka ng tubig. 12  Hindi ba ang Diyos ay nasa kaitaasan ng langit? Tingnan mo kung gaano kataas ang lahat ng bituin. 13  Pero sinasabi mo: ‘Ano ba ang alam ng Diyos? Makahahatol ba siya kung may makapal at maitim na ulap? 14  Nahaharangan siya ng mga ulap kaya hindi siya makakitaHabang lumilibot siya sa tuktok ng langit.’ 15  Tatahakin mo rin ba ang sinaunang daanNa nilakaran ng masasama, 16  Ng mga taong namatay habang bata pa,*Na ang pundasyon ay inanod ng baha?*+ 17  Sinasabi nila sa tunay na Diyos: ‘Huwag mo kaming pakialaman!’ At ‘Ano ang magagawa sa amin ng Makapangyarihan-sa-Lahat?’ 18  Pero Siya ang nagbigay ng lahat ng mabubuting bagay na nasa bahay nila. (Malayo sa isip ko ang masamang kaisipang iyan.) 19  Makikita ito ng mga matuwid at magsasaya sila,At manunuya ang mga walang-sala at sasabihin nila: 20  ‘Nalipol na ang mga kalaban natin,At lalamunin ng apoy ang natira sa kanila.’ 21  Kilalanin mo Siya, at magiging payapa ka;At darating sa buhay mo ang mabubuting bagay. 22  Tanggapin mo ang kautusan mula sa kaniyang bibig,At ingatan mo sa iyong puso ang pananalita niya.+ 23  Kung manunumbalik ka sa Makapangyarihan-sa-Lahat, babalik ka sa dati mong kalagayan;+Kung aalisin mo ang kasamaan sa iyong tolda, 24  Kung itatapon mo sa alabok ang ginto* moAt ang ginto ng Opir+ sa mababatong bangin,* 25  Ang Makapangyarihan-sa-Lahat ang magiging ginto* moAt pinakamagandang klase ng pilak. 26  At magiging maligaya ka dahil sa Makapangyarihan-sa-Lahat,At maihaharap mo sa Diyos ang iyong mukha.* 27  Makikiusap ka sa kaniya, at diringgin ka niya;At tutuparin mo ang iyong mga panata. 28  Magtatagumpay ang anumang gusto mong gawin,At sisikat ang liwanag sa landas mo. 29  Dahil mapapahiya ka kung magyayabang ka,Pero sasagipin niya ang mga mapagpakumbaba.* 30  Ililigtas niya ang mga walang-sala;Kaya kung malinis ang mga kamay mo, siguradong ililigtas ka.”

Talababa

O “Natutuwa.”
Lit., “At inaalisan mo ng damit ang mga hubad.”
O “mga ulila.”
Lit., “bitag sa ibon.”
O “mga taong pinaikli ang buhay.”
Lit., “ilog.”
O “mga piraso ng ginto.”
O “wadi.”
O “mga piraso ng ginto.”
O “At titingala ka sa Diyos.”
O “mga may matang nakatingin sa ibaba.”

Study Notes

Media