Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

Nilalaman

 • 1

  • Katapatan at kayamanan ni Job (1-5)

  • Kinuwestiyon ni Satanas ang motibo ni Job (6-12)

  • Nawalan ng pag-aari at mga anak si Job (13-19)

  • Hindi sinisi ni Job ang Diyos (20-22)

 • 2

  • Kinuwestiyon ulit ni Satanas ang motibo ni Job (1-5)

  • Pinayagan si Satanas na saktan si Job (6-8)

  • Asawa ni Job: “Sumpain mo ang Diyos para mamatay ka na!” (9, 10)

  • Dumating ang tatlong kasamahan ni Job (11-13)

 • 3

  • Ikinalungkot ni Job na ipinanganak siya (1-26)

   • Nagtanong kung bakit siya nagdurusa (20, 21)

 • 4

  • Mga unang sinabi ni Elipaz (1-21)

   • Tinuya ang katapatan ni Job (7, 8)

   • Sinabi ang mensahe ng isang espiritu (12-17)

   • ‘Walang tiwala ang Diyos sa mga lingkod niya’ (18)

 • 5

  • Nagpatuloy sa pagsasalita si Elipaz (1-27)

   • ‘Ang marurunong ay hinuhuli ng Diyos sa sarili nilang bitag’ (13)

   • ‘Hindi dapat itakwil ni Job ang disiplina ng Diyos’ (17)

 • 6

  • Sagot ni Job (1-30)

   • Sinabing tama lang na dumaing siya (2-6)

   • Mapandaya ang mga umaaliw sa kaniya (15-18)

   • “Hindi masakit ang tapat na pananalita!” (25)

 • 7

  • Nagpatuloy sa pagsasalita si Job (1-21)

   • Buhay, gaya ng sapilitang pagtatrabaho (1, 2)

   • “Bakit mo ako pinupuntirya?” (20)

 • 8

  • Mga unang sinabi ni Bildad (1-22)

   • Ipinahiwatig na nagkasala ang mga anak ni Job (4)

   • ‘Kung malinis ka, poprotektahan ka ng Diyos’ (6)

   • Ipinahiwatig na di-makadiyos si Job (13)

 • 9

  • Sagot ni Job (1-35)

   • Hindi puwedeng makipaglaban sa Diyos ang taong mortal (2-4)

   • ‘Gumagawa ang Diyos ng di-masaliksik na mga bagay’ (10)

   • Hindi puwedeng makipagtalo sa Diyos (32)

 • 10

  • Nagpatuloy sa pagsagot si Job (1-22)

   • ‘Bakit nakikipaglaban ang Diyos sa akin?’ (2)

   • Ikinumpara ang Diyos sa mortal na si Job (4-12)

   • ‘Maginhawahan sana ako’ (20)

 • 11

  • Mga unang sinabi ni Zopar (1-20)

   • Sinabing walang saysay ang pananalita ni Job (2, 3)

   • Sinabi kay Job na iwan ang kasamaan (14)

 • 12

  • Sagot ni Job (1-25)

   • “Hindi ako nakabababa sa inyo” (3)

   • “Naging katatawanan ako” (4)

   • ‘Marunong ang Diyos’ (13)

   • Nakahihigit ang Diyos sa mga hukom at hari (17, 18)

 • 13

  • Nagpatuloy sa pagsasalita si Job (1-28)

   • ‘Mas gusto kong kausapin ang Diyos’ (3)

   • ‘Kayo ay walang-silbing manggagamot’ (4)

   • “Alam kong ako ang tama” (18)

   • Nagtanong kung bakit itinuturing siya ng Diyos na kaaway (24)

 • 14

  • Nagpatuloy sa pagsasalita si Job (1-22)

   • Buhay ng tao, maikli at punô ng problema (1)

   • “May pag-asa kahit ang isang puno” (7)

   • “O itago mo nawa ako sa Libingan” (13)

   • “Kung mamatay ang isang tao, mabubuhay pa ba siyang muli?” (14)

   • Mananabik ang Diyos sa gawa ng mga kamay niya (15)

 • 15

  • Ikalawang pagsasalita ni Elipaz (1-35)

   • Ipinahiwatig na walang takot sa Diyos si Job (4)

   • Tinawag si Job na pangahas (7-9)

   • ‘Walang tiwala ang Diyos sa mga anghel niya’ (15)

   • ‘Ang masama ang nagdurusa’ (20-24)

 • 16

  • Sagot ni Job (1-22)

   • “Imbes na aliwin ako, lalo pa ninyo akong pinahihirapan!” (2)

   • Sinabing pinuntirya siya ng Diyos (12)

 • 17

  • Karugtong ng sagot ni Job (1-16)

   • “Pinapalibutan ako ng mga manlalait” (2)

   • “Ginawa niya akong tampulan ng panlalait” (6)

   • “Magiging tahanan ko na ang Libingan” (13)

 • 18

  • Ikalawang pagsasalita ni Bildad (1-21)

   • Sinabi ang mangyayari sa mga makasalanan (5-20)

   • Pinalalabas na hindi kilala ni Job ang Diyos (21)

 • 19

  • Sagot ni Job (1-29)

   • Hindi tinanggap ang saway ng mga “kaibigan” niya (1-6)

   • Sinabing pinabayaan siya (13-19)

   • “Buháy ang manunubos ko” (25)

 • 20

  • Ikalawang pagsasalita ni Zopar (1-29)

   • Nainsulto kay Job (2, 3)

   • Ipinahihiwatig na masama si Job (5)

   • Sinasabing nasisiyahan si Job sa kasalanan (12, 13)

 • 21

  • Sagot ni Job (1-34)

   • ‘Bakit nananagana ang masasama?’ (7-13)

   • Sinabing mapanlinlang ang mga “umaaliw” sa kaniya (27-34)

 • 22

  • Ikatlong pagsasalita ni Elipaz (1-30)

   • ‘Mapapakinabangan ba ng Diyos ang tao?’ (2, 3)

   • Pinagbintangan si Job na sakim at di-makatarungan (6-9)

   • ‘Manumbalik ka sa Diyos at babalik ka sa dati mong kalagayan’ (23)

 • 23

  • Sagot ni Job (1-17)

   • Gustong iharap sa Diyos ang usapin niya (1-7)

   • Sinabing hindi niya makita ang Diyos (8, 9)

   • ‘Hindi ako lumihis mula sa daan niya’ (11)

 • 24

  • Nagpatuloy sa pagsasalita si Job (1-25)

   • ‘Bakit ba hindi nagtakda ng oras ang Diyos?’ (1)

   • Sinabing hinahayaan ng Diyos ang kasamaan (12)

   • Gusto ng mga makasalanan ang dilim (13-17)

 • 25

  • Ikatlong pagsasalita ni Bildad (1-6)

   • ‘Paano magiging walang-sala ang tao sa harap ng Diyos?’ (4)

   • Sinabing walang saysay ang pananatiling tapat ng tao (5, 6)

 • 26

  • Sagot ni Job (1-14)

   • “Ang laki ng naitulong mo sa nanghihina!” (1-4)

   • ‘Ibinibitin ng Diyos ang mundo sa kawalan’ (7)

   • ‘Mga gilid lang ng mga daan ng Diyos’ (14)

 • 27

  • Determinado si Job na manatiling tapat (1-23)

   • “Mananatili akong tapat” (5)

   • Walang pag-asa ang di-makadiyos (8)

   • “Bakit walang kabuluhan ang mga sinasabi ninyo?” (12)

   • Walang natitirang anuman para sa masasama (13-23)

 • 28

  • Pinaghambing ni Job ang kayamanan ng lupa at ang karunungan (1-28)

   • Pagmimina ng tao (1-11)

   • Nakahihigit ang karunungan sa perlas (18)

   • Ang pagkatakot kay Jehova ang tunay na karunungan (28)

 • 29

  • Inalaala ni Job ang masasayang araw niya bago ang mga pagsubok (1-25)

   • Iginagalang sa pintuang-daan ng lunsod (7-10)

   • Ang rekord niya ng pagiging makatarungan (11-17)

   • Nakikinig ang lahat sa payo niya (21-23)

 • 30

  • Inilarawan ni Job ang nagbagong kalagayan niya (1-31)

   • Tinuya ng mga walang-kabuluhang tao (1-15)

   • Parang hindi siya tinutulungan ng Diyos (20, 21)

   • “Nangitim ang balat ko” (30)

 • 31

  • Ipinagtanggol ni Job ang katapatan niya (1-40)

   • “Nakipagtipan ako sa mga mata ko” (1)

   • Hiniling na timbangin siya ng Diyos (6)

   • Hindi nangangalunya (9-12)

   • Hindi maibigin sa pera (24, 25)

   • Hindi sumasamba sa idolo (26-28)

 • 32

  • Sumali sa usapan ang nakababatang si Elihu (1-22)

   • Nagalit kay Job at sa mga kasamahan nito (2, 3)

   • Magalang na naghintay bago nagsalita (6, 7)

   • Hindi lang edad ang nagpaparunong sa tao (9)

   • Gustong-gustong magsalita ni Elihu (18-20)

 • 33

  • Sinaway ni Elihu si Job dahil sa pagmamatuwid nito (1-33)

   • Nakakita ng pantubos (24)

   • Babalik ang lakas gaya noong bata pa (25)

 • 34

  • Ipinagbangong-puri ni Elihu ang katarungan at mga daan ng Diyos (1-37)

   • Sinabi ni Job na ipinagkait sa kaniya ng Diyos ang katarungan (5)

   • Hinding-hindi gagawa ng masama ang tunay na Diyos (10)

   • Hindi alam ni Job ang sinasabi niya (35)

 • 35

  • Ipinakita ni Elihu na mali ang pangangatuwiran ni Job (1-16)

   • Sinabi ni Job na mas matuwid siya sa Diyos (2)

   • Napakataas ng Diyos kaya hindi siya naaapektuhan ng kasalanan (5, 6)

   • Dapat hintayin ni Job ang Diyos (14)

 • 36

  • Pinuri ni Elihu ang di-maarok na kadakilaan ng Diyos (1-33)

   • Napapabuti ang masunurin; itinatakwil ang di-makadiyos (11-13)

   • ‘Sino ang tagapagturong gaya ng Diyos?’ (22)

   • Dapat dakilain ni Job ang Diyos (24)

   • “Ang Diyos ay mas dakila kaysa sa kaya nating alamin” (26)

   • Kontrolado ng Diyos ang ulan at kidlat (27-33)

 • 37

  • Makikita sa mga puwersa ng kalikasan ang kadakilaan ng Diyos (1-24)

   • Kayang patigilin ng Diyos ang mga gawain ng tao (7)

   • ‘Pag-isipan ang kamangha-manghang mga gawa ng Diyos’ (14)

   • Hindi kayang unawain ng tao ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos (23)

   • Hindi dapat isipin ng tao na matalino siya (24)

 • 38

  • Ipinakita ni Jehova kung gaano kababa ang tao (1-41)

   • ‘Nasaan ka nang lalangin ang lupa?’ (4-6)

   • Sumigaw ng papuri ang mga anak ng Diyos (7)

   • Mga tanong tungkol sa kalikasan (8-32)

   • “Mga batas ng langit” (33)

 • 39

  • Ginamit ang pagkalalang sa mga hayop para ipakitang walang alam ang tao (1-30)

   • Kambing-bundok at usa (1-4)

   • Mailap na asno (5-8)

   • Torong-gubat (9-12)

   • Avestruz (13-18)

   • Kabayo (19-25)

   • Halkon at agila (26-30)

 • 40

  • Patuloy na nagtanong si Jehova (1-24)

   • Inamin ni Job na wala na siyang masasabi (3-5)

   • “Kukuwestiyunin mo ba ang katarungan ko?” (8)

   • Inilarawan ng Diyos kung gaano kalakas ang Behemot (15-24)

 • 41

  • Inilarawan ng Diyos ang kahanga-hangang Leviatan (1-34)

 • 42

  • Sagot ni Job kay Jehova (1-6)

  • Sinaway ang tatlong kasamahan ni Job (7-9)

  • Ibinalik ni Jehova si Job sa dating kalagayan nito (10-17)

   • Mga anak ni Job (13-15)