Jeremias 19:1-15

19  Ito ang sinabi ni Jehova: “Bumili ka ng banga sa magpapalayok.+ Magsama ka ng ilan sa matatandang lalaki ng bayan at ng ilan sa nakatatandang mga saserdote,  at pumunta ka sa Lambak ng Anak ni Hinom,+ sa pasukan ng Pintuang-Daan ng mga Basag na Palayok. At ihayag mo roon ang mga salitang sasabihin ko sa iyo.  Sabihin mo, ‘Pakinggan ninyo ang salita ni Jehova, kayong mga hari ng Juda at mga taga-Jerusalem. Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, na Diyos ng Israel: “‘“Magpapasapit ako ng kapahamakan sa lugar na ito, at mangingilabot ang* sinumang makaririnig ng tungkol dito.  Ito ay dahil iniwan nila ako+ at binago nila ang lugar na ito at hindi ko na ito makilala.+ Dito ay naghahandog sila sa ibang diyos, na hindi nila kilala at hindi rin kilala ng mga ninuno nila at ng mga hari ng Juda, at pinadanak nila sa lugar na ito ang dugo ng mga inosente.+  Itinayo nila ang matataas na lugar ni Baal para sunugin ang mga anak nila bilang mga buong handog na sinusunog para kay Baal,+ isang bagay na hindi ko iniutos o sinabi at hindi man lang sumagi sa isip ko.”’*+  “‘“Kaya darating ang panahon,” ang sabi ni Jehova, “na ang lugar na ito ay hindi na tatawaging Topet o Lambak ng Anak ni Hinom, kundi Lambak ng Pagpatay.+  Bibiguin ko ang mga plano ng Juda at ng Jerusalem sa lugar na ito, at pababagsakin ko sila sa espada ng mga kaaway nila at sa kamay ng mga gustong pumatay sa kanila. At ipakakain ko ang mga bangkay nila sa mga ibon sa langit at sa mga hayop sa lupa.+  At gagawin kong nakapangingilabot ang lunsod na ito at sisipulan ito ng mga tao. Ang lahat ng dumadaan dito ay mapapatitig at mangingilabot at mapapasipol dahil sa lahat ng salot nito.+  At ipakakain ko sa kanila ang laman ng mga anak nila, at kakainin ng bawat isa ang laman ng kaniyang kapuwa, dahil sa panggigipit sa kanila at sa kawalang-pag-asa kapag pinalibutan sila ng kanilang mga kaaway at ng mga nagtatangkang pumatay sa kanila.”’+ 10  “Pagkatapos ay basagin mo ang banga sa harap ng mga lalaking sasama sa iyo, 11  at sabihin mo sa kanila, ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Wawasakin ko ang bayang ito at ang lunsod na ito, kung paanong binabasag ng isang tao ang banga ng magpapalayok; hindi na ito mabubuong muli; at ililibing nila sa Topet ang mga patay hanggang sa wala nang lugar na mapaglilibingan sa mga ito.”’+ 12  “‘Ganiyan ang gagawin ko sa lugar na ito at sa mga nakatira dito,’ ang sabi ni Jehova. ‘Gagawin kong gaya ng Topet ang lunsod na ito. 13  At ang mga bahay sa Jerusalem at ang mga bahay ng mga hari ng Juda ay magiging marumi gaya ng lugar na ito, ng Topet,+ dahil naghandog sila sa bubong ng mga ito para sa buong hukbo ng langit+ at nagbuhos ng mga handog na inumin para sa ibang diyos.’”+ 14  Nang makabalik si Jeremias mula sa Topet, kung saan siya isinugo ni Jehova para manghula, tumayo siya sa looban* ng bahay ni Jehova at sinabi sa buong bayan: 15  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel, ‘Pasasapitin ko sa lunsod na ito at sa lahat ng bayan nito ang lahat ng kapahamakang sinabi ko laban dito, dahil nagmatigas sila* at hindi sumunod sa mga salita ko.’”+

Talababa

Lit., “mangingilabot ang mga tainga ng.”
O “hindi man lang pumasok sa puso ko.”
O “bakuran.”
Lit., “pinatigas nila ang mga leeg nila.”

Study Notes

Media