Jeremias 10:1-25

10  Pakinggan ninyo ang sinabi ni Jehova laban sa inyo, O sambahayan ng Israel.  Ito ang sinabi ni Jehova: “Huwag ninyong tularan ang kaugalian ng mga bansa,+At huwag kayong matakot sa mga tanda sa langitGaya ng mga bansang natatakot sa mga iyon.+   Dahil ang kaugalian ng mga bansa ay walang kabuluhan. Isa lang itong pinutol na puno sa gubatAt gawa ng bihasang manggagawa gamit ang kasangkapan niya.+   Nilalagyan nila ito ng palamuting pilak at ginto+At ipinapako para hindi mabuwal.+   Gaya ng panakot ng ibon sa taniman ng pipino, hindi sila makapagsalita;+Kailangan silang buhatin, dahil hindi sila makalakad.+ Huwag kayong matakot sa kanila, dahil hindi sila makapananakit,At hindi rin sila makagagawa ng anumang mabuti.”+   Wala kang katulad, O Jehova.+ Ikaw ay dakila, at ang pangalan mo ay dakila at makapangyarihan.   Sino ang hindi matatakot sa iyo, O Hari ng mga bansa?+ Nararapat lang na katakutan ka.Dahil walang sinumang marunong sa lahat ng kaharianAng makapapantay sa iyo.+   Silang lahat ay mangmang at walang unawa.+ Ang tagubilin mula sa isang puno ay walang kabuluhan.+   Ang mga laminang pilak ay inaangkat mula sa Tarsis+ at ang ginto mula sa Upaz,Gawa ng bihasang manggagawa, ng mga kamay ng platero; Ang damit ng mga iyon ay asul na sinulid at purpurang* lana. Lahat ng iyon ay gawa ng mga taong dalubhasa. 10  Pero si Jehova ay tunay na Diyos. Siya ang Diyos na buháy+ at ang walang-hanggang Hari.+ Sa galit niya ay mayayanig ang lupa,+At walang bansang makatatagal sa kaniyang poot. 11  * Ito ang sasabihin ninyo sa kanila: “Ang mga diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupaAy maglalaho sa lupa at sa silong ng langit.”+ 12  Siya ang Maylikha ng lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan niya;Ginawa niyang matatag ang mabungang lupa gamit ang karunungan niya,+At inilatag niya ang langit gamit ang kaunawaan niya.+ 13  Kapag nagsalita siya,Naliligalig ang tubig sa langit,+At nagpapailanlang siya ng mga ulap* mula sa mga dulo ng lupa.+ Gumagawa siya ng kidlat* para sa ulan,At inilalabas niya ang hangin mula sa mga imbakan niya.+ 14  Ang bawat tao ay kumikilos nang di-makatuwiran at walang kaalaman. Ang bawat platero ay mapapahiya dahil sa inukit na imahen;+Dahil ang kaniyang metal na imahen ay kasinungalingan,At walang hininga* ang mga ito.+ 15  Walang kabuluhan ang mga ito, isang gawang katawa-tawa.+ Pagdating ng araw ng paghatol sa mga ito, maglalaho ang mga ito. 16  Ang Diyos* ng Jacob ay hindi gaya ng mga bagay na ito,Dahil siya ang gumawa ng lahat ng bagay,At ang Israel ang baston ng kaniyang mana.+ Jehova ng mga hukbo ang pangalan niya.+ 17  Kunin mo sa lupa ang dala-dalahan mo,O babaeng napapalibutan ng mga kaaway. 18  Dahil ito ang sinabi ni Jehova: “Ihahagis* ko sa labas ang mga nakatira sa lupain sa pagkakataong ito,+At pararanasin ko sila ng hirap.” 19  Kaawa-awa ako dahil sa pagbagsak* ko!+ Hindi na gagaling ang sugat ko. At sinabi ko: “Sakit ko na ito, at dapat ko itong tiisin. 20  Nawasak ang tolda ko, at naputol ang lahat ng aking panaling pantolda.+ Iniwan ako ng mga anak ko, at wala na sila.+ Wala nang natira para magladlad ng aking mga telang pantolda o magtayo ng tolda ko. 21  Dahil ang mga pastol ay gumawi nang di-makatuwiran,+At hindi sila sumangguni kay Jehova.+ Kaya hindi sila kumilos nang may unawa,At nangalat ang lahat ng kanilang kawan.”+ 22  Makinig kayo sa balita! Isang malakas na pagdagundong ang dumating mula sa lupain ng hilaga,+Para gawing tiwangwang ang mga lunsod ng Juda, tirahan ng mga chakal.+ 23  Alam na alam ko, O Jehova, na ang landasin ng isang tao ay hindi sa kaniya. Hindi para sa taong lumalakad ang ituwid* man lang ang sarili niyang hakbang.+ 24  Ituwid mo ako, O Jehova, ayon sa nararapat,Hindi sa galit mo,+ para hindi mo ako puksain.+ 25  Ibuhos mo ang iyong galit sa mga bansang bumabale-wala sa iyo+At sa mga pamilyang hindi tumatawag sa pangalan mo. Dahil nilamon nila ang Jacob,+Oo, nilamon nila siya hanggang sa malipol,+At ginawa nilang tiwangwang ang lupain niya.+

Talababa

O “kulay-ubeng.” Tingnan sa Glosari.
Ang tal. 11 ay unang isinulat sa wikang Aramaiko.
O posibleng “agusan.”
O “singaw.”
Tingnan sa Glosari, “Ruach; Pneuma.”
Lit., “Bahagi.”
O “Patatalsikin.”
O “bali.”
O “gabayan; kontrolin.”

Study Notes

Media