Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

Nilalaman

 • 1

  • Inatasan si Jeremias na maging propeta (1-10)

  • Punong almendras sa pangitain (11, 12)

  • Lutuan sa pangitain (13-16)

  • Pinalakas si Jeremias para sa atas niya (17-19)

 • 2

  • Iniwan ng Israel si Jehova at sumunod sa ibang diyos (1-37)

   • Ang Israel ay gaya ng ligaw na punong ubas (21)

   • Namantsahan ng dugo ang damit niya (34)

 • 3

  • Malubhang apostasya ng Israel (1-5)

  • Nangalunya ang Israel at Juda (6-11)

  • Hinimok na magsisi (12-25)

 • 4

  • Nagbubunga ng pagpapala ang pagsisisi (1-4)

  • Kapahamakan mula sa hilaga (5-18)

  • Paghihirap ni Jeremias dahil sa parating na kapahamakan (19-31)

 • 5

  • Ayaw tanggapin ng bayan ang disiplina ni Jehova (1-13)

  • Winasak, pero hindi lubusang nilipol (14-19)

  • Pananagutin ni Jehova ang bayan (20-31)

 • 6

  • Malapit nang palibutan ng mga kaaway ang Jerusalem (1-9)

  • Poot ni Jehova sa Jerusalem (10-21)

   • Sinasabi nilang “May kapayapaan!” kahit wala namang kapayapaan (14)

  • Malupit na pagsalakay mula sa hilaga (22-26)

  • Ginawang tagasuri ng metal si Jeremias (27-30)

 • 7

  • Maling pagtitiwala sa templo ni Jehova (1-11)

  • Ang templo ay magiging gaya ng Shilo (12-15)

  • Kinondena ang huwad na pagsamba (16-34)

   • Sinamba ang “Reyna ng Langit” (18)

   • Paghahandog ng anak sa Hinom (31)

 • 8

  • Pinipili ng bayan ang landasin ng karamihan (1-7)

  • Walang karunungan kung wala ang salita ni Jehova (8-17)

  • Ikinalungkot ni Jeremias ang pagbagsak ng Juda (18-22)

   • “Wala bang balsamo sa Gilead?” (22)

 • 9

  • Napakalungkot ni Jeremias (1-3a)

  • Pananagutin ni Jehova ang Juda (3b-16)

  • Pagdadalamhati dahil sa Juda (17-22)

  • Ipagmalaki ng isa na kilala niya si Jehova (23-26)

 • 10

  • Mga diyos ng mga bansa laban sa Diyos na buháy (1-16)

  • Nalalapit na pagkapuksa at pagkatapon (17, 18)

  • Nagdadalamhati si Jeremias (19-22)

  • Panalangin ng propeta (23-25)

   • Hindi kayang ituwid ng tao ang sarili niyang hakbang (23)

 • 11

  • Sinira ng Juda ang pakikipagtipan nila sa Diyos (1-17)

   • Ang mga diyos ay kasindami ng mga lunsod (13)

  • Si Jeremias ay gaya ng korderong kakatayin (18-20)

  • Pag-uusig ng mga kababayan ni Jeremias (21-23)

 • 12

  • Hinaing ni Jeremias (1-4)

  • Sagot ni Jehova (5-17)

 • 13

  • Ang nasirang sinturong lino (1-11)

  • Ihahampas sa isa’t isa ang mga banga ng alak (12-14)

  • Ipatatapon ang Juda dahil hindi na ito magbabago (15-27)

   • “Mababago ba ng isang Cusita ang balat niya?” (23)

 • 14

  • Tagtuyot, taggutom, at espada (1-12)

  • Kinondena ang huwad na mga propeta (13-18)

  • Inamin ni Jeremias ang mga kasalanan ng bayan (19-22)

 • 15

  • Hindi babaguhin ni Jehova ang hatol niya (1-9)

  • Hinaing ni Jeremias (10)

  • Sagot ni Jehova (11-14)

  • Panalangin ni Jeremias (15-18)

   • Kagalakan sa pagkain ng salita ng Diyos (16)

  • Pinalakas ni Jehova si Jeremias (19-21)

 • 16

  • Si Jeremias ay hindi mag-aasawa, magdadalamhati, o magsasaya (1-9)

  • Parusa at pagbabalik sa dating kalagayan (10-21)

 • 17

  • Nakaukit ang kasalanan ng Juda (1-4)

  • Mga pagpapala dahil sa pagtitiwala kay Jehova (5-8)

  • Ang mapandayang puso (9-11)

  • Si Jehova ang pag-asa ng Israel (12, 13)

  • Panalangin ni Jeremias (14-18)

  • Pagpapanatiling banal sa Sabbath (19-27)

 • 18

  • Luwad sa kamay ng magpapalayok (1-12)

  • Tinalikuran ni Jehova ang Israel (13-17)

  • Pakana laban kay Jeremias; nakiusap siya (18-23)

 • 19

  • Inutusan si Jeremias na basagin ang isang banga (1-15)

   • Paghahandog ng anak kay Baal (5)

 • 20

  • Hinampas ni Pasur si Jeremias (1-6)

  • Hindi kaya ni Jeremias na tumigil sa pangangaral (7-13)

   • Ang mensahe ng Diyos ay gaya ng nagniningas na apoy (9)

   • Si Jehova ay gaya ng nakakatakot na mandirigma (11)

  • Hinaing ni Jeremias (14-18)

 • 21

  • Hindi ibinigay ni Jehova ang hiling ni Zedekias (1-7)

  • Pinapipili ang mga tao ng buhay o kamatayan (8-14)

 • 22

  • Mensahe tungkol sa hatol sa masasamang hari (1-30)

   • Tungkol kay Salum (10-12)

   • Tungkol kay Jehoiakim (13-23)

   • Tungkol kay Conias (24-30)

 • 23

  • Mabubuti at masasamang pastol (1-4)

  • Kapanatagan sa ilalim ng “matuwid na sibol” (5-8)

  • Hinatulan ang huwad na mga propeta (9-32)

  • “Ang pabigat” ni Jehova (33-40)

 • 24

  • Magagandang igos at pangit na mga igos (1-10)

 • 25

  • Usapin ni Jehova sa mga bansa (1-38)

   • Maglilingkod nang 70 taon sa Babilonya ang mga bansa (11)

   • Kopa ng alak ng galit ng Diyos (15)

   • Kapahamakan ng mga bansa (32)

   • Ang mapapatay ni Jehova (33)

 • 26

  • Pinagbantaan ang buhay ni Jeremias (1-15)

  • Nakaligtas si Jeremias (16-19)

   • Sinipi ang hula ni Mikas (18)

  • Ang propetang si Urias (20-24)

 • 27

  • Pamatok ng Babilonya (1-11)

  • Inutusan si Zedekias na magpasakop sa Babilonya (12-22)

 • 28

  • Si Jeremias at ang huwad na propetang si Hananias (1-17)

 • 29

  • Liham ni Jeremias sa mga ipinatapon sa Babilonya (1-23)

   • Babalik ang Israel pagkatapos ng 70 taon (10)

  • Mensahe kay Semaias (24-32)

 • 30

  • Ipinangako ang pagbabalik at pagpapagaling (1-24)

 • 31

  • Babalik sa lupain ang mga natira sa Israel (1-30)

   • Iniiyakan ni Raquel ang mga anak niya (15)

  • Isang bagong tipan (31-40)

 • 32

  • Bumili si Jeremias ng bukid (1-15)

  • Ang panalangin ni Jeremias (16-25)

  • Ang sagot ni Jehova (26-44)

 • 33

  • Ipinangako ang pagbabalik (1-13)

  • Kapanatagan sa ilalim ng “matuwid na sibol” (14-16)

  • Tipan kay David at sa mga saserdote (17-26)

   • Tipan may kinalaman sa araw at sa gabi (20)

 • 34

  • Mensahe tungkol sa hatol kay Zedekias (1-7)

  • Sinira ang tipan na palayain ang mga alipin (8-22)

 • 35

  • Magandang halimbawa sa pagsunod ang mga Recabita (1-19)

 • 36

  • Idinikta ni Jeremias ang isusulat sa balumbon (1-7)

  • Binasa ni Baruc nang malakas ang balumbon (8-19)

  • Sinunog ni Jehoiakim ang balumbon (20-26)

  • Muling isinulat ang mensahe sa bagong balumbon (27-32)

 • 37

  • Pansamantala lang ang pag-atras ng mga Caldeo (1-10)

  • Ikinulong si Jeremias (11-16)

  • Kinausap ni Zedekias si Jeremias (17-21)

   • Binibigyan si Jeremias ng tinapay (21)

 • 38

  • Inihulog si Jeremias sa imbakan ng tubig (1-6)

  • Iniligtas ni Ebed-melec si Jeremias (7-13)

  • Hinimok ni Jeremias si Zedekias na sumuko (14-28)

 • 39

  • Ang pagbagsak ng Jerusalem (1-10)

   • Tumakas si Zedekias at nahuli (4-7)

  • Hindi pababayaan si Jeremias (11-14)

  • Ililigtas si Ebed-melec (15-18)

 • 40

  • Pinalaya ni Nebuzaradan si Jeremias (1-6)

  • Inatasan si Gedalias na mangasiwa sa lupain (7-12)

  • Pakana laban kay Gedalias (13-16)

 • 41

  • Pinatay ni Ismael si Gedalias (1-10)

  • Tumakas si Ismael mula kay Johanan (11-18)

 • 42

  • Hiniling ng bayan na manalangin si Jeremias para sa patnubay (1-6)

  • Sumagot si Jehova: “Huwag kayong pumunta sa Ehipto” (7-22)

 • 43

  • Sumuway ang bayan at pumunta sa Ehipto (1-7)

  • Salita ni Jehova kay Jeremias sa Ehipto (8-13)

 • 44

  • Inihula ang kapahamakan ng mga Judio na nasa Ehipto (1-14)

  • Hindi nakinig ang bayan sa babala ng Diyos (15-30)

   • Sinamba ang “Reyna ng Langit” (17-19)

 • 45

  • Mensahe ni Jehova kay Baruc (1-5)

 • 46

  • Hula laban sa Ehipto (1-26)

   • Sasakupin ni Nabucodonosor ang Ehipto (13, 26)

  • Mga pangako sa Israel (27, 28)

 • 47

  • Hula laban sa mga Filisteo (1-7)

 • 48

  • Hula laban sa Moab (1-47)

 • 49

  • Hula laban sa Ammon (1-6)

  • Hula laban sa Edom (7-22)

   • Hindi na magiging isang bansa ang Edom (17, 18)

  • Hula laban sa Damasco (23-27)

  • Hula laban sa Kedar at Hazor (28-33)

  • Hula laban sa Elam (34-39)

 • 50

  • Hula laban sa Babilonya (1-46)

   • “Tumakas kayo mula sa Babilonya” (8)

   • Ibabalik ang Israel (17-19)

   • Matutuyo ang katubigan ng Babilonya (38)

   • Hindi na titirhan ang Babilonya (39, 40)

 • 51

  • Hula laban sa Babilonya (1-64)

   • Biglang babagsak ang Babilonya dahil sa mga Medo (8-12)

   • Ihahagis sa Eufrates ang isang aklat (59-64)

 • 52

  • Naghimagsik si Zedekias sa Babilonya (1-3)

  • Pinalibutan ng hukbo ni Nabucodonosor ang Jerusalem (4-11)

  • Winasak ang lunsod at ang templo (12-23)

  • Mga ipinatapon sa Babilonya (24-30)

  • Pinalaya si Jehoiakin (31-34)