Isaias 53:1-12

53  Sino ang nanampalataya sa sinabi* namin?+ At kanino ipinakita ni Jehova ang lakas* niya?+   Sisibol siyang gaya ng isang maliit na sanga+ sa harap niya,* gaya ng isang ugat mula sa tuyot na lupain. Hindi siya matikas, at hindi siya marilag;+At sa paningin namin, hindi siya kaakit-akit.*   Siya ay hinamak at iniwasan,+Isang taong nakauunawa ng* kirot at sakit. Parang nakatago ang mukha niya sa amin.* Hinamak siya, at winalang-halaga namin siya.+   Siya mismo ang nagdala ng aming mga sakit,+At pinasan niya ang aming mga kirot.+ Pero itinuring namin siyang sinalot, sinaktan ng Diyos at pinahirapan.   Pero sinaksak siya+ dahil sa mga kasalanan namin;+Pinahirapan siya dahil sa mga pagkakamali namin.+ Siya ang tumanggap ng parusa para magkaroon kami ng kapayapaan,+At dahil sa mga sugat niya ay gumaling kami.+   Gaya ng mga tupa, lahat kami ay naliligaw,+Nagkaniya-kaniya kami ng daan,At ipinasan sa kaniya ni Jehova ang mga kasalanan naming lahat.+   Pinahirapan siya+ at hinayaan niyang pagmalupitan siya,+Pero hindi niya ibinuka ang bibig niya. Dinala siya sa katayan gaya ng isang tupa,+Gaya ng isang babaeng tupa na tahimik sa harap ng mga manggugupit nito,At hindi niya ibinuka ang bibig niya.+   Dahil sa di-makatarungang hatol* ay pinatay* siya;At sino ang magbibigay-pansin sa mga detalye ng pinagmulan* niya? Inalis siya sa lupain ng mga buháy;+Dahil sa kasalanan ng bayan ko ay tumanggap siya ng hampas.*+   At binigyan siya ng libingan* kasama ng masasama+At kasama ng mayayaman* noong mamatay siya,+Kahit na wala siyang ginawang mali*At hindi siya nagsalita nang may panlilinlang.+ 10  Pero kalooban ni* Jehova na maghirap siya, at hinayaan Niyang magdusa siya. Kung ibibigay mo ang buhay* niya bilang handog para sa pagkakasala,+Makikita niya ang mga supling* niya, mapahahaba niya ang buhay niya,+At sa pamamagitan niya ay magtatagumpay ang kinalulugdan* ni Jehova.+ 11  Dahil sa pagdurusa niya, makakakita siya ng mabubuting bagay at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kaalaman niya, aakayin ng matuwid kong lingkod+Ang maraming tao para magkaroon sila ng matuwid na katayuan,+At papasanin niya ang mga pagkakamali nila.+ 12  Dahil diyan, bibigyan ko siya ng bahagi kasama ng marami,At ibabahagi niya ang samsam sa mga makapangyarihan,Dahil ibinuhos niya ang sarili niya hanggang sa kamatayan+At itinuring na isa sa mga makasalanan;+Dinala niya ang kasalanan ng maraming tao,+At namagitan siya para sa mga makasalanan.+

Talababa

O posibleng “narinig.”
Lit., “bisig.”
Maaaring tumutukoy sa isang nagmamasid o sa Diyos.
O “walang natatangi sa hitsura niya para magustuhan namin siya.”
O “nauukol sa.”
O posibleng “Para siyang isang tao na ayaw tingnan ng iba.”
O “ay pinatay siya.”
O “naging buhay.” Lit., “henerasyon.”
Lit., “sa paniniil at hatol.”
Lit., “kinuha.”
O “At may magbibigay ng sarili niyang libingan.”
Lit., “mayaman.”
O “marahas.”
O “kalooban.”
Lit., “ang binhi.”
Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
O “Pero nalugod si.”

Study Notes

Media