Isaias 48:1-22

48  Pakinggan ninyo ito, O sambahayan ni Jacob,Kayong tumatawag sa inyong sarili na Israel+At nagmula sa tubig ng* Juda,Kayong sumusumpa sa ngalan ni Jehova+At tumatawag sa Diyos ng Israel,Pero hindi ayon sa katotohanan at katuwiran.+   Dahil sinasabi nilang nakatira sila sa banal na lunsod+At humihingi sila ng tulong sa Diyos ng Israel,+Na ang pangalan ay Jehova ng mga hukbo.   “Ang mga nangyari na* ay matagal ko nang sinabi sa inyo. Lumabas ang mga iyon sa sarili kong bibig,At ipinaalám ko ang mga iyon.+ Pagkatapos, kumilos ako agad, at nangyari ang mga iyon.+   Dahil alam ko kung gaano katigas ang ulo mo—Na ang leeg mo ay litid na bakal at ang noo mo ay tanso+   Matagal ko nang sinabi sa iyo. Bago pa iyon mangyari, sinabi ko na sa iyo,Para hindi mo masabi, ‘Ang idolo ko ang gumawa nito;Ang aking inukit na imahen at ang aking metal na imahen ang nag-utos nito.’   Narinig mo at nakita ang lahat ng iyon. Hindi mo ba iyon sasabihin sa iba?+ Mula ngayon ay maghahayag ako sa iyo ng mga bagong bagay,+Pinakaiingatang mga lihim na hindi mo pa nalalaman.   Ngayon pa lang nililikha ang mga ito, at hindi pa noon,Mga bagay na ngayon mo lang narinig,Para hindi mo masabi, ‘Alam ko na ang mga iyan!’   Hindi, hindi mo pa ito narinig,+ hindi mo pa ito alam,At hindi bukás ang mga tainga mo noon. Dahil alam kong napakataksil mo,+At tinatawag ka nang rebelde mula pa noong isilang ka.+   Pero alang-alang sa pangalan ko ay magpipigil ako ng galit;+Para sa kapurihan ko ay pipigilan ko ang sarili koAt hindi kita pupuksain.+ 10  Dinalisay kita, pero hindi gaya ng pilak.+ Sinubok* kita sa tunawang hurno ng pagdurusa.+ 11  Para sa sarili ko, para sa sarili ko ay kikilos ako,+Dahil hindi ko hahayaang malapastangan ako.+ Hindi ko ibibigay* ang kaluwalhatian ko kahit kanino. 12  Pakinggan mo ako, O Jacob, at Israel, na tinawag ko. Hindi ako nagbabago.+ Ako ang una; ako rin ang huli.+ 13  Ang sarili kong kamay ang gumawa ng pundasyon ng lupa,+At ang kanang kamay ko ang naglatag ng langit.+ Kapag tinatawag ko sila, magkasama silang tumatayo. 14  Magtipon kayo, kayong lahat, at makinig. Sino sa kanila ang naghayag ng mga bagay na ito? Inibig siya ni Jehova.+ Gagawin niya ang gusto Niya laban sa Babilonya,+At ang bisig niya ay magiging laban sa mga Caldeo.+ 15  Ako mismo ang nagsabi nito, at tinawag ko siya.+ Dinala ko siya, at magtatagumpay siya sa gagawin niya.+ 16  Lumapit kayo sa akin, at pakinggan ninyo ito. Mula pa nang pasimula ay hindi ako nagsalita nang palihim.+ Mula nang mangyari iyon ay naroon na ako.” At ngayon ay isinugo ako ng Kataas-taasang Panginoong Jehova at ang* espiritu niya. 17  Ito ang sinabi ni Jehova, ang iyong Manunubos, ang Banal ng Israel:+ “Ako, si Jehova, ang iyong Diyos,Ang nagtuturo sa iyo para makinabang ka,*+Ang pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran.+ 18  Kung magbibigay-pansin ka lang sa mga utos ko,+ Ang kapayapaan mo ay magiging gaya ng ilog+At ang katuwiran mo ay magiging gaya ng mga alon sa dagat.+ 19  Ang mga supling* mo ay magiging sindami ng buhangin,At ang mga inapo mo, sindami ng mga butil nito.+ Ang pangalan nila ay hindi mapapawi o maglalaho sa harap ko.” 20  Lumabas kayo mula sa Babilonya!+ Tumakas kayo mula sa mga Caldeo! Ihayag ninyo iyon nang may hiyaw ng kagalakan! Ibalita ninyo iyon!+ Ihayag ninyo iyon hanggang sa mga dulo ng lupa.+ Sabihin ninyo: “Tinubos ni Jehova ang lingkod niyang si Jacob.+ 21  Hindi sila nauhaw noong inaakay niya sila sa mga disyerto.+ Nagpaagos siya ng tubig mula sa bato para sa kanila;Biniyak niya ang isang bato at pinabulwak mula rito ang tubig.”+ 22  “Walang kapayapaan para sa masasama,” ang sabi ni Jehova.+

Talababa

O posibleng “nagmula kay.”
Lit., “mga unang bagay.”
O “Sinuri.” O posibleng “Pinili.”
O “ibabahagi.”
O “kasama ang.”
O “para sa ikabubuti mo.”
Lit., “Ang binhi.”

Study Notes

Media