Isaias 35:1-10

35  Ang ilang at ang tuyong lupain ay magsasaya,+At ang tigang na kapatagan ay magagalak at mamumulaklak na gaya ng safron.*+   Tiyak na mamumulaklak iyon;+Magsasaya iyon at hihiyaw sa kagalakan. Ibibigay roon ang kaluwalhatian ng Lebanon,+Ang karilagan ng Carmel+ at ng Saron.+ Makikita nila ang kaluwalhatian ni Jehova, ang karilagan ng ating Diyos.   Palakasin ninyo ang mahihinang kamay,At patatagin ninyo ang mga tuhod na nangangatog.+   Sabihin ninyo sa mga may pusong nababahala: “Magpakatatag kayo. Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos ay darating para pagbayarin ang kaaway,Darating ang Diyos at maghihiganti.+ Darating siya at ililigtas niya kayo.”+   Sa panahong iyon, madidilat ang mga mata ng bulag,+At mabubuksan ang mga tainga ng bingi.+   Sa panahong iyon, ang pilay ay tatalon gaya ng usa,+At ang dila ng pipi ay hihiyaw sa kagalakan.+ Bubukal ang tubig sa ilang,At ang mga ilog sa tigang na kapatagan.   Ang lupang natuyo sa init ay magiging lawa na may mga halaman,At ang lupang uhaw ay magiging mga bukal ng tubig.+ Sa lugar kung saan nagpapahinga ang mga chakal+Ay magkakaroon ng berdeng damo, mga tambo, at mga papiro.   At magkakaroon doon ng lansangang-bayan,+Isang daan na tinatawag na Daan ng Kabanalan. Hindi dadaan doon ang marumi.+ Para lang iyon sa mga pinahintulutang lumakad doon;Walang mangmang na maliligaw roon.   Hindi magkakaroon doon ng leon,At hindi pupunta roon ang mababangis na hayop. Hindi sila makikita roon;+Ang mga tinubos lang ang lalakad doon.+ 10  Ang mga tinubos ni Jehova ay babalik+ at pupunta sa Sion nang humihiyaw sa kagalakan.+ Kokoronahan sila ng walang-hanggang kaligayahan.+ Magbubunyi sila at magsasaya,At maglalaho ang pagdadalamhati at pagbubuntonghininga.+

Talababa

Isang uri ng bulaklak.

Study Notes

Media