Liham sa mga Hebreo 8:1-13

8  Ito ngayon ang pangunahing punto ng pinag-uusapan natin: Tayo ay may gayong mataas na saserdote,+ at umupo siya sa kanan ng trono ng Dakilang Diyos sa langit,+  isang lingkod* sa banal na lugar+ at sa tunay na tolda, na itinayo ni Jehova,* at hindi ng tao.  Dahil ang bawat mataas na saserdote ay inatasang maghandog ng mga kaloob at mga hain; kaya kailangang may maihandog din ang isang ito.+  Kung siya ay nasa lupa, hindi siya magiging saserdote,+ dahil may mga tao nang naghahandog ng mga kaloob ayon sa Kautusan.  Ang sagradong paglilingkod ng mga taong ito ay isang paglalarawan at anino+ ng makalangit na mga bagay;+ kung paanong si Moises, nang itatayo na niya ang tolda, ay inutusan ng Diyos: Sinabi Niya: “Tiyakin mong gagawin mo ang lahat ng bagay ayon sa parisan na ipinakita sa iyo sa bundok.”+  Pero ngayon, si Jesus ay inatasan sa isang mas dakilang paglilingkod,* dahil siya rin ang tagapamagitan+ ng isang mas mabuting tipan,+ na legal na pinagtibay ng mas magagandang pangako.+  Kung walang kapintasan ang unang tipan, hindi na kailangan pa ng ikalawa.+  Pero nakita ng Diyos ang pagkukulang ng mga tao dahil sinabi niya: “‘Darating ang panahon,’ ang sabi ni Jehova,* ‘na makikipagtipan ako ng isang bagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda.  Hindi ito gaya ng tipan ko sa kanilang mga ninuno noong hawakan ko ang kamay nila at akayin sila palabas ng lupain ng Ehipto.+ Dahil hindi sila nanatiling tapat sa aking tipan, huminto ako sa pagkalinga sa kanila,’ ang sabi ni Jehova.* 10  “‘Dahil ito ang ipakikipagtipan ko sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng panahong iyon,’ ang sabi ni Jehova.* ‘Ilalagay ko sa isip nila ang mga utos ko, at isusulat ko ang mga iyon sa puso nila.+ At ako ang magiging Diyos nila, at sila ay magiging bayan ko.+ 11  “‘At ang bawat isa sa kanila ay hindi na magtuturo sa kababayan niya at sa kapatid niya at magsasabi: “Kilalanin ninyo si Jehova!”* Dahil ako ay makikilala nilang lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. 12  Dahil patatawarin ko sila* sa mga ginagawa nilang di-matuwid, at hindi ko na aalalahanin ang mga kasalanan nila.’”+ 13  Nang sabihin niya ang tungkol sa “isang bagong tipan,” nawalan na ng bisa ang nauna.+ Ngayon, ang nawalan na ng bisa at naluluma ay malapit nang maglaho.+

Talababa

O “pangmadlang lingkod.”
Tingnan ang Ap. A5.
O “pangmadlang paglilingkod.”
Tingnan ang Ap. A5.
Tingnan ang Ap. A5.
Tingnan ang Ap. A5.
Tingnan ang Ap. A5.
O “magiging maawain ako.”

Study Notes

Media