Liham sa mga Hebreo 5:1-14

5  Dahil ang bawat taong pinili para maging mataas na saserdote ay inatasang maglingkod sa Diyos para sa mga tao,+ nang sa gayon ay makapaghandog siya ng mga kaloob at hain para sa mga kasalanan.+  Kaya niyang makitungo nang may malasakit* sa mga kulang sa unawa at nagkakasala,* dahil hindi niya nakakalimutang mahina rin siya,  kaya kailangan niyang maghandog para sa mga kasalanan niya gaya ng ginagawa niya para sa kasalanan ng mga tao.+  Hindi makukuha ng isang tao ang karangalang ito sa sarili niyang kagustuhan; matatanggap lang niya ito kapag tinawag siya ng Diyos, gaya ni Aaron.+  Gayundin, hindi niluwalhati ng Kristo ang sarili niya+ sa pag-aatas sa kaniyang sarili bilang mataas na saserdote, kundi niluwalhati siya ng nagsabi sa kaniya: “Ikaw ang anak ko; ngayon, ako ay naging iyong ama.”+  Gaya rin ng sinasabi niya sa isa pang bahagi ng Kasulatan, “Ikaw ay isang saserdote magpakailanman gaya ng pagkasaserdote ni Melquisedec.”+  Noong nabubuhay siya sa lupa,* nagsusumamo at nakikiusap si Kristo nang may paghiyaw at mga luha+ sa Isa na may kakayahang magligtas sa kaniya sa kamatayan, at pinakinggan siya dahil sa kaniyang makadiyos na takot.  Kahit na anak siya ng Diyos, natuto siyang maging masunurin mula sa mga pinagdusahan niya.+  At pagkatapos niyang maging perpekto,+ siya ang naging daan para sa walang-hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa kaniya,+ 10  dahil inatasan siya ng Diyos bilang mataas na saserdote gaya ng pagkasaserdote ni Melquisedec.+ 11  Marami kaming masasabi tungkol sa kaniya, pero mahirap itong ipaliwanag, dahil naging mabagal kayo sa pag-unawa. 12  Dahil dapat sana ay mga guro na kayo ngayon,* pero kailangan na namang ituro sa inyo ang panimulang mga bagay+ ng mga sagradong kapahayagan ng Diyos, at gatas ulit ang kailangan ninyo sa halip na matigas na pagkain. 13  Dahil ang bawat isa na umiinom pa rin ng gatas ay hindi nakaaalam ng salita ng katuwiran, dahil siya ay isang sanggol.+ 14  Pero ang matigas na pagkain ay para sa mga maygulang;* sa paggamit sa kanilang kakayahang umunawa, sinanay nila itong makilala ang tama at mali.

Talababa

O “nang mahinahon.”
O “naliligaw.”
Lit., “Sa mga araw ng kaniyang laman.”
Lit., “dahil sa panahon.”
O “sa matitibay ang pananampalataya.”

Study Notes

Media