Liham sa mga Hebreo 4:1-16

4  Kaya dahil mayroon pang pangako na makapasok sa kapahingahan niya, mag-ingat* tayo dahil baka may sinuman sa inyo na maging di-karapat-dapat doon.+  Dahil narinig din natin ang mabuting balita gaya nila;+ pero hindi sila nakinabang sa salitang narinig nila, dahil hindi sila nagkaroon ng pananampalatayang gaya ng sa mga nakinig.  Dahil tayo na nananampalataya ay pumasok sa kapahingahan, pero tungkol sa iba, sinabi niya: “Kaya sa galit ko ay sumumpa ako, ‘Hindi sila papasok sa kapahingahan ko,’”+ kahit na ang mga gawa niya ay tapos na mula pa nang itatag ang sanlibutan.+  Dahil sa Kasulatan ay sinabi niya tungkol sa ikapitong araw: “At ang Diyos ay nagpahinga noong ikapitong araw sa lahat ng ginagawa niya,”+  at muli niyang sinabi: “Hindi sila papasok sa kapahingahan ko.”+  Kaya dahil mayroon pang papasok doon, at ang mga unang nakarinig ng mabuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway,+  muli siyang nagtakda ng isang araw nang sabihin niyang “Ngayon” sa awit ni David pagkatapos ng napakahabang panahon; gaya ng nabanggit sa itaas, “Ngayon, kung nakikinig kayo sa tinig niya, huwag ninyong patigasin ang puso ninyo.”+  Dahil kung naakay na sila ni Josue+ sa isang pahingahan, wala na sanang binanggit pa ang Diyos na ibang araw.  Kaya mayroon pang pahinga na gaya ng Sabbath para sa bayan ng Diyos.+ 10  Dahil ang taong nakapasok na sa kapahingahan ng Diyos ay nagpahinga na rin sa mga ginagawa niya, gaya ng ginawa ng Diyos.+ 11  Kaya gawin natin ang ating buong makakaya para makapasok sa kapahingahang iyon, para walang sinuman ang maligaw sa gayon ding landasin ng pagsuway.+ 12  Dahil ang salita ng Diyos ay buháy at malakas+ at mas matalas kaysa sa anumang espada na magkabila ang talim,+ at sa talas nito ay kaya nitong paghiwalayin ang panlabas* at panloob na pagkatao,* at ang mga kasukasuan at mga utak sa buto, at kaya nitong unawain ang mga kaisipan at intensiyon ng puso. 13  At walang nilalang na nakatago sa paningin niya,+ kundi ang lahat ng bagay ay nakalantad at kitang-kita ng isa na hahatol sa atin sa mga ginagawa natin.+ 14  Kaya dahil tayo ay may dakilang mataas na saserdote na pumasok sa langit, si Jesus na Anak ng Diyos,+ patuloy nating ihayag ang tungkol sa kaniya.+ 15  Dahil nauunawaan ng ating mataas na saserdote ang* mga kahinaan natin,+ at sinubok siya sa lahat ng bagay gaya natin, pero walang kasalanan.+ 16  Kaya lumapit tayo sa trono ng walang-kapantay* na kabaitan at malayang magsalita,+ para tumanggap tayo ng awa at walang-kapantay na kabaitan na tutulong sa atin sa tamang panahon.

Talababa

Lit., “matakot.”
O “panlabas na pagkatao.” Tingnan sa Glosari, “Nephesh; Psykhe.”
Lit., “at espiritu.”
O “Dahil may simpatiya ang ating mataas na saserdote sa.”
O “di-sana-nararapat.”

Study Notes

Media