Liham sa mga Taga-Galacia 6:1-18

6  Mga kapatid, kung ang isang tao ay makagawa ng maling hakbang nang hindi niya namamalayan, kayong may-gulang na mga Kristiyano* ay magsikap na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan.+ Pero bantayan ninyo ang inyong sarili,+ dahil baka matukso rin kayo.+  Patuloy ninyong dalhin ang mga pasanin ng isa’t isa,+ at sa ganitong paraan, matutupad ninyo ang kautusan ng Kristo.+  Dahil kung iniisip ng sinuman na mahalaga siya pero hindi naman,+ nililinlang niya ang sarili niya.  Kundi suriin ng bawat isa ang sarili niyang mga pagkilos.+ Sa gayon, magsasaya siya dahil sa mga nagawa niya, at hindi dahil ikinumpara niya ang sarili niya sa ibang tao.+  Dahil ang bawat isa ang magdadala ng sarili niyang pasan.*+  Bukod diyan, ibahagi ng sinumang tinuruan* ng salita ng Diyos ang lahat ng mabubuting bagay sa isa na nagtuturo.*+  Huwag ninyong dayain ang sarili ninyo: Hindi puwedeng linlangin ang Diyos. Dahil anuman ang inihahasik ng isang tao, iyon din ang aanihin niya;+  dahil ang naghahasik para sa laman ay mag-aani ng kasiraan mula sa kaniyang laman, pero ang naghahasik para sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan mula sa espiritu.+  Kaya huwag tayong tumigil* sa paggawa ng mabuti, dahil mag-aani tayo sa takdang panahon kung hindi tayo titigil.*+ 10  Kaya hangga’t may pagkakataon tayo, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, pero lalo na sa mga kapananampalataya natin.* 11  Tingnan ninyo kung gaano kalalaki ang letra sa liham na ito, na isinulat ng sarili kong kamay. 12  Ang mga pumipilit sa inyo na magpatuli ay ang mga gustong magkaroon ng magandang impresyon sa harap ng tao, at ginagawa nila ito para hindi sila pag-usigin dahil sa pahirapang tulos* ng Kristo. 13  Dahil hindi naman sumusunod sa Kautusan kahit ang mga nagpatuli.+ Gusto lang nila kayong magpatuli para maipagmalaki nila ang ginawa sa inyong laman. 14  Pero sa bahagi ko, huwag sana akong magmalaki, maliban kung may kaugnayan sa pahirapang tulos* ng ating Panginoong Jesu-Kristo,+ na siyang dahilan kung bakit ang sanlibutan ay patay* sa pananaw ko at ako naman ay patay sa pananaw ng sanlibutan. 15  Dahil hindi mahalaga ang pagiging tuli o di-tuli.+ Ang mahalaga ay ang pagiging bagong nilalang.+ 16  At sa lahat ng lumalakad ayon sa simulaing ito, sumakanila nawa ang kapayapaan at awa, oo, sa Israel ng Diyos.+ 17  Mula ngayon, wala na sanang manggulo sa akin, dahil nasa katawan ko ang mga pilat na tanda ng isang alipin ni Jesus.+ 18  Mga kapatid, sumainyo nawa ang walang-kapantay na kabaitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo habang nagpapakita kayo ng magagandang katangian.* Amen.

Talababa

O “kayong may espirituwal na kuwalipikasyon.”
O “pananagutan.”
O “tinuruan nang bibigan.”
O “nagtuturo nang bibigan.”
O “manghimagod.”
O “manghihimagod.”
O “mga may kaugnayan sa atin sa pananampalataya.”
Tingnan sa Glosari.
Tingnan sa Glosari.
O “ipinako sa tulos.”
O “saloobin.”

Study Notes

Media