Ezra 7:1-28

7  Pagkatapos, noong naghahari si Haring Artajerjes+ ng Persia, si Ezra*+ ay bumalik. Siya ay anak ni Seraias,+ na anak ni Azarias, na anak ni Hilkias,+  na anak ni Salum, na anak ni Zadok, na anak ni Ahitub,  na anak ni Amarias, na anak ni Azarias,+ na anak ni Meraiot,  na anak ni Zerahias, na anak ni Uzi, na anak ni Buki,  na anak ni Abisua, na anak ni Pinehas,+ na anak ni Eleazar,+ na anak ni Aaron+ na punong saserdote.  Ang Ezra na ito ay galing sa Babilonya. Siya ay isang tagakopya* na eksperto sa* Kautusan ni Moises,+ na ibinigay ni Jehova na Diyos ng Israel. Ibinigay ng hari ang lahat ng kahilingan niya, dahil tinutulungan siya ni Jehova na kaniyang Diyos.  Ang ilan sa mga Israelita, saserdote, Levita,+ mang-aawit,+ bantay ng pintuang-daan,+ at mga lingkod sa templo*+ ay pumunta sa Jerusalem nang ikapitong taon ni Haring Artajerjes.  Dumating si Ezra sa Jerusalem noong ikalimang buwan ng ikapitong taon ng hari.  Sinimulan niya ang paglalakbay mula sa Babilonya noong unang araw ng unang buwan, at nakarating siya sa Jerusalem noong unang araw ng ikalimang buwan dahil tinutulungan siya ng kaniyang Diyos.+ 10  Inihanda ni Ezra ang puso niya para* sumangguni sa Kautusan ni Jehova at sundin ito,+ at ituro sa Israel ang mga tuntunin at kahatulan nito.+ 11  Ito ay isang kopya ng liham na ibinigay ni Haring Artajerjes kay Ezra na saserdote at tagakopya,* na eksperto* sa mga kautusan ni Jehova at sa mga tuntunin Niya sa Israel: 12  * “Si Artajerjes,+ na hari ng mga hari, kay Ezra na saserdote, na tagakopya* ng Kautusan ng Diyos ng langit: Sumaiyo ang kapayapaan. 13  Ipinag-uutos ko na ang bawat Israelita sa nasasakupan ko at ang kanilang mga saserdote at mga Levita na gustong sumama sa iyo sa Jerusalem ay dapat sumama.+ 14  Isinusugo ka ng hari at ng pitong tagapayo niya para alamin kung sinusunod sa Juda at sa Jerusalem ang Kautusan ng iyong Diyos na nasa iyo,* 15  at para dalhin ang pilak at ang ginto na kusang-loob na ibinigay ng hari at ng mga tagapayo niya para sa Diyos ng Israel, na ang bahay ay nasa Jerusalem, 16  pati ang lahat ng pilak at ginto na matatanggap* mo sa buong distrito ng Babilonya, kasama ang regalo na kusang-loob na ibinibigay ng bayan at ng mga saserdote para sa bahay ng kanilang Diyos, na nasa Jerusalem.+ 17  At ipambili mo agad ang perang ito ng mga toro,*+ lalaking tupa,+ kordero,*+ pati na ng mga butil at inuming inihahandog kasama ng mga ito,+ at ihandog mo ang mga iyon sa altar ng bahay ng inyong Diyos sa Jerusalem. 18  “At kung ano sa tingin mo at ng mga kapatid mo ang mabuting gawin sa natirang pilak at ginto ay puwede ninyong gawin, ayon sa kalooban ng inyong Diyos. 19  At ang lahat ng sisidlang ibinigay sa iyo para gamitin sa pagsamba sa bahay ng iyong Diyos ay dalhin mo sa harap ng Diyos sa Jerusalem.+ 20  At para sa iba pang pangangailangan sa bahay ng iyong Diyos, kumuha ka ng panggastos mula sa kabang-yaman ng hari.+ 21  “Ako, si Haring Artajerjes, ay naglabas ng isang utos sa lahat ng ingat-yaman sa rehiyon sa kabila ng Ilog,* na lahat ng hingin sa inyo ni Ezra+ na saserdote, na tagakopya* ng Kautusan ng Diyos ng langit, ay ibigay agad, 22  hanggang 100 talento* ng pilak, 100 kor* ng trigo, 100 bat* ng alak,+ 100 bat ng langis,+ at gaano man karaming asin.+ 23  Ang lahat ng iniutos ng Diyos ng langit may kinalaman sa kaniyang bahay ay gawin nang buong sigasig, para hindi magalit ang Diyos ng langit+ sa nasasakupan ng hari at sa mga anak niya.+ 24  At ipinaaalam din sa inyo na hindi dapat pagbayarin ng anumang buwis*+ ang sinumang saserdote at Levita, manunugtog,+ bantay-pinto, lingkod sa templo,*+ at iba pang manggagawa sa bahay na ito ng Diyos. 25  “At ikaw, Ezra, gamit ang karunungang ibinigay sa iyo ng Diyos,* mag-atas ka ng mga mahistrado at mga hukom para humatol sa lahat ng nasa rehiyon sa kabila ng Ilog, sa lahat ng nakaaalam ng mga kautusan ng iyong Diyos; at turuan mo ang mga hindi nakaaalam ng mga ito.+ 26  Ang sinumang lalabag sa Kautusan ng iyong Diyos at sa kautusan ng hari ay agad na bibigyan ng parusa, iyon man ay kamatayan, pagpapalayas, multa, o pagkabilanggo.” 27  Purihin si Jehova na Diyos ng ating mga ninuno, na nag-udyok sa hari na pagandahin ang bahay ni Jehova sa Jerusalem!+ 28  Dahil sa tapat na pag-ibig niya sa akin, naging mabait sa akin ang hari,+ ang kaniyang mga tagapayo,+ at ang lahat ng makapangyarihang opisyal ng hari. Lumakas ang loob ko* dahil sa tulong ng aking Diyos na si Jehova, at tinipon ko ang mga pinuno* ng Israel para sumama sa akin.

Talababa

Ibig sabihin, “Tulong.”
O “eskriba.”
O “Siya ay isang magaling na tagakopya ng.”
O “mga Netineo.” Lit., “mga ibinigay.”
O “Ipinasiya ni Ezra sa puso niya na.”
O “eskriba.”
O “tagakopya ng mga salita.”
Ang Ezr 7:12 hanggang 7:26 ay unang isinulat sa wikang Aramaiko.
O “eskriba.”
Lit., “nasa kamay mo.”
Lit., “makikita.”
O “lalaking baka.”
O “batang tupa.”
O “sa kanluran ng Eufrates.”
O “eskriba.”
Ang isang talento ay 34.2 kg. Tingnan ang Ap. B14.
Ang isang kor ay 220 L. Tingnan ang Ap. B14.
Ang isang bat ay 22 L (5.81 gal). Tingnan ang Ap. B14.
Sa orihinal na wika, tatlong uri ng buwis ang binanggit: buwis sa bawat indibidwal, buwis sa mga produkto, at buwis sa paggamit ng daan.
O “mga Netineo.” Lit., “mga ibinigay.”
Lit., “ayon sa karunungan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay.”
O “Pinalakas ko ang sarili ko.”
Lit., “ulo.”

Study Notes

Media