Ezra 1:1-11

1  Nang unang taon ni Haring Ciro+ ng Persia, para matupad ang salita ni Jehova na inihayag ni Jeremias,+ inudyukan ni Jehova si* Haring Ciro ng Persia na isulat at ipahayag sa buong kaharian niya ang proklamasyong ito:+  “Ito ang sinabi ni Haring Ciro ng Persia, ‘Ibinigay sa akin ni Jehova na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa,+ at inatasan niya akong ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem,+ na nasa Juda.  Sinuman sa inyo na kabilang sa bayan niya, gabayan sana siya ng kaniyang Diyos. Magpunta siya sa Jerusalem, na nasa Juda, at muling itayo ang bahay ni Jehova na Diyos ng Israel—siya ang tunay na Diyos—na ang bahay ay nasa Jerusalem.*  Ang sinumang naninirahan bilang dayuhan,+ nasaan man siya, ay dapat tulungan ng kapuwa niya* at bigyan ng pilak at ginto, mga pag-aari at mga alagang hayop, pati ng kusang-loob na handog para sa bahay ng tunay na Diyos,+ na nasa Jerusalem.’”  Kaya ang mga ulo ng mga angkan* ng Juda at ng Benjamin at ang mga saserdote at mga Levita—ang bawat isa na inudyukan* ng tunay na Diyos—ay naghanda para maglakbay at muling itayo ang bahay ni Jehova, na nasa Jerusalem.  Ang lahat ng nasa palibot nila ay tumulong at nagbigay ng* mga kagamitang pilak at ginto, mga pag-aari, mga alagang hayop, at iba pang mahahalagang bagay, bukod pa sa lahat ng kusang-loob na handog.  Ang mga kagamitan sa bahay ni Jehova, na kinuha ni Nabucodonosor mula sa Jerusalem at inilagay sa bahay ng kaniyang diyos,+ ay inilabas din ni Haring Ciro.  Ipinagkatiwala iyon ni Haring Ciro ng Persia sa ingat-yaman na si Mitredat. Binilang iyon ni Mitredat at ibinigay kay Sesbazar*+ na pinuno ng Juda.  At ito ang bilang ng mga iyon: 30 gintong basket, 1,000 pilak na basket, 29 na lalagyang pamalit, 10  30 maliliit na gintong mangkok, 410 maliliit na mangkok na pilak, 1,000 iba pang kagamitan. 11  Ang lahat ng kagamitang ginto at pilak ay 5,400. Dinala ni Sesbazar ang lahat ng ito nang magsibalik sa Jerusalem ang mga ipinatapon+ sa Babilonya.

Talababa

Lit., “pinukaw ni Jehova ang espiritu ni.”
O posibleng “na nasa Jerusalem.”
Lit., “ng mga lalaki sa lugar niya.”
O “angkan ng ama.”
Lit., “na ang espiritu ay pinukaw.”
Lit., “ay nagpalakas ng kamay nila sa pamamagitan ng.”
Posibleng si Zerubabel na binabanggit sa Ezr 2:2; 3:8

Study Notes

Media