Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

Nilalaman

 • 1

  • Iniutos ni Haring Ciro na muling itayo ang templo (1-4)

  • Ang mga ipinatapon sa Babilonya ay naghanda sa pagbalik sa Jerusalem (5-11)

 • 2

  • Listahan ng mga ipinatapon na bumalik (1-67)

   • Mga lingkod sa templo (43-54)

   • Mga anak ng mga lingkod ni Solomon (55-57)

  • Kusang-loob na mga handog para sa templo (68-70)

 • 3

  • Muling itinayo ang altar at naghandog ng mga hain (1-7)

  • Nagsimula ang muling pagtatayo ng templo (8, 9)

  • Natapos ang pundasyon ng templo (10-13)

 • 4

  • Mga pakana para mapahinto ang muling pagtatayo ng templo (1-6)

  • Ang mga kaaway ay nagpadala ng reklamo kay Haring Artajerjes (7-16)

  • Sagot ni Artajerjes (17-22)

  • Napahinto ang pagtatayo ng templo (23, 24)

 • 5

  • Ipinagpatuloy ng mga Judio ang pagtatayo ng templo (1-5)

  • Liham ni Tatenai kay Haring Dario (6-17)

 • 6

  • Imbestigasyon at utos ni Dario (1-12)

  • Tinapos at pinasinayaan ang templo (13-18)

  • Idinaos ang Paskuwa (19-22)

 • 7

  • Dumating si Ezra sa Jerusalem (1-10)

  • Liham ni Artajerjes kay Ezra (11-26)

  • Pinuri ni Ezra si Jehova (27, 28)

 • 8

  • Listahan ng mga bumalik kasama ni Ezra (1-14)

  • Paghahanda para sa paglalakbay (15-30)

  • Pag-alis sa Babilonya at pagdating sa Jerusalem (31-36)

 • 9

  • Nag-asawa ang mga Israelita ng mga banyaga (1-4)

  • Nanalangin si Ezra at inamin ang kanilang kasalanan (5-15)

 • 10

  • Kasunduan na paaalisin ang mga banyagang asawang babae (1-14)

  • Pinaalis ang mga banyagang asawang babae (15-44)