Mga Awit 99:1-9

99  Si Jehova ay naging Hari.+ Manginig ang mga bayan. Nakaupo siya sa trono sa ibabaw* ng mga kerubin.+ Mayanig ang lupa.   Si Jehova ay dakila sa Sion,At siya ay mataas at namamahala sa lahat ng bayan.+   Purihin nila ang dakila mong pangalan,+Dahil iyon ay banal at lubhang kagalang-galang.   Siya ay isang makapangyarihang hari na umiibig sa katarungan.+ Itinatag mo nang matibay kung ano ang matuwid. Naglapat ka ng katarungan at katuwiran+ sa Jacob.   Dakilain ninyo si Jehova na ating Diyos+ at yumukod* kayo sa tuntungan niya;+Siya ay banal.+   Sina Moises at Aaron ay kabilang sa mga saserdote niya,+At si Samuel ay isa sa mga tumatawag sa pangalan niya.+ Tumatawag sila kay Jehova,At sinasagot niya sila.+   Nagsasalita siya sa kanila mula sa haliging ulap.+ Sinunod nila ang mga paalaala niya at ang mga utos na ibinigay niya sa kanila.+   O Jehova na aming Diyos, sinagot mo sila.+ Ikaw ay isang Diyos na nagpaumanhin sa kanila,+Pero pinarusahan mo sila* dahil sa mga kasalanan nila.+   Dakilain ninyo si Jehova na ating Diyos+At yumukod* kayo sa harap ng kaniyang banal na bundok,+Dahil si Jehova na ating Diyos ay banal.+

Talababa

O posibleng “pagitan.”
O “sumamba.”
Lit., “naghiganti ka sa kanila.”
O “sumamba.”

Study Notes

Media