Mga Awit 97:1-12

97  Si Jehova ay naging Hari!+ Magalak ang lupa.+ Magsaya ang maraming isla.+   Mga ulap at matinding kadiliman ang nakapalibot sa kaniya;+Katuwiran at katarungan ang pundasyon ng trono niya.+   May apoy na nauuna sa kaniya,+At tinutupok nito ang mga kalaban niya sa lahat ng panig.+   Nagliliwanag ang lupain dahil sa mga kidlat niya;Nakikita iyon ng lupa at nanginginig ito.+   Ang mga bundok ay natutunaw na gaya ng pagkit* sa harap ni Jehova,+Sa harap ng Panginoon ng buong lupa.   Inihahayag ng langit ang kaniyang katuwiran,At nakikita ng lahat ng bayan ang kaniyang kaluwalhatian.+   Mapahiya nawa ang lahat ng naglilingkod sa anumang inukit na imahen,+Ang mga nagyayabang tungkol sa kanilang walang-silbing mga diyos.+ Yumukod* kayo sa kaniya, lahat kayong mga diyos.+   Naririnig iyon ng Sion at nagsasaya ito;+Ang mga bayan* ng Juda ay nagagalakDahil sa mga hatol mo, O Jehova.+   Dahil ikaw, O Jehova, ang Kataas-taasan sa buong lupa;Higit kang nakatataas sa lahat ng iba pang diyos.+ 10  O kayong umiibig kay Jehova, kapootan ninyo ang kasamaan.+ Binabantayan niya ang buhay ng mga tapat sa kaniya;+Inililigtas niya sila mula sa kamay* ng masasama.+ 11  Suminag ang liwanag para sa mga matuwid,+At nagsaya ang mga may matuwid na puso. 12  Magsaya kayo dahil kay Jehova, kayong mga matuwid,At magpasalamat kayo sa kaniyang banal na pangalan.*

Talababa

Sa Ingles, wax.
O “Sumamba.”
Lit., “anak na babae.”
O “kapangyarihan.”
Lit., “alaala.”

Study Notes

Media