Mga Awit 86:1-17

Panalangin ni David. 86  Makinig ka,* O Jehova, at sagutin mo ako,Dahil ako ay dukha at nagdurusa.+   Ingatan mo ang buhay ko, dahil ako ay tapat.+ Iligtas mo ang lingkod mo na nagtitiwala sa iyo,Dahil ikaw ang aking Diyos.+   Kaawaan mo ako, O Jehova,+Dahil tumatawag ako sa iyo buong araw.+   Pasayahin mo ang puso ng iyong lingkod,Dahil sa iyo ako umaasa, O Jehova.   Ikaw, O Jehova, ay mabuti+ at handang magpatawad;+Sagana ang iyong tapat na pag-ibig sa lahat ng tumatawag sa iyo.+   Dinggin mo, O Jehova, ang panalangin ko;At pakinggan mo ang paghingi ko ng tulong.+   Tatawag ako sa iyo sa araw ng pagdurusa ko,+Dahil sasagutin mo ako.+   Walang gaya mo sa mga diyos, O Jehova,+Walang katulad ang mga gawa mo.+   Ang lahat ng bansa na ginawa moAy darating at yuyukod sa iyo, O Jehova,+At luluwalhatiin nila ang pangalan mo.+ 10  Dahil ikaw ay dakila at gumagawa ng kamangha-manghang mga bagay;+Ikaw ang Diyos, ikaw lang.+ 11  O Jehova, turuan mo ako tungkol sa iyong daan.+ Lalakad ako sa iyong katotohanan.+ Tulungan mo akong matakot sa pangalan mo nang buong puso.*+ 12  Pinupuri kita, O Jehova na aking Diyos, nang buong puso ko,+At luluwalhatiin ko ang pangalan mo magpakailanman, 13  Dahil malaki ang tapat na pag-ibig mo sa akin,At iniligtas mo ang buhay ko mula sa kailaliman ng Libingan.*+ 14  O Diyos, sinasalakay ako ng mga taong pangahas;+Gusto akong patayin ng mga taong malupit,At wala silang pakialam sa iyo.*+ 15  Pero ikaw, O Jehova, ay Diyos na maawain at mapagmalasakit,*Hindi madaling magalit at sagana sa tapat na pag-ibig at katapatan.*+ 16  Bigyang-pansin mo ako at kaawaan.+ Bigyan mo ng lakas ang lingkod mo,+At iligtas mo ang anak ng alipin mong babae. 17  Magpakita ka sa akin ng tanda* ng iyong kabutihan,Para makita iyon ng mga napopoot sa akin at mapahiya sila. Dahil ikaw, O Jehova, ang tumutulong at umaaliw sa akin.

Talababa

O “Yumuko ka at makinig.”
O “Pagkaisahin mo ang puso ko na matakot sa pangalan mo.”
O “Sheol.” Tingnan sa Glosari.
O “At hindi ka nila inilalagay sa harap nila.”
O “magandang-loob.”
O “katotohanan.”
O “katibayan.”

Study Notes

Media