Mga Awit 85:1-13

Para sa direktor. Awit ng mga anak ni Kora.+ 85  Kinaawaan mo, O Jehova, ang iyong lupain;+Ibinalik mo ang mga binihag mula sa Jacob.+   Pinagpaumanhinan mo ang pagkakamali ng bayan mo;Pinatawad* mo ang lahat ng kasalanan nila.+ (Selah)   Pinigil mo ang iyong poot;Pinawi mo ang iyong nag-iinit na galit.+   Tipunin mo kaming muli, O Diyos na aming tagapagligtas,At huwag ka nang mayamot sa amin.+   Magagalit ka ba sa amin magpakailanman?+ Patatagalin mo ba ang iyong galit sa paglipas ng mga henerasyon?   Hindi mo ba kami palalakasing muliPara magsaya ang bayan mo dahil sa iyo?+   O Jehova, ipakita mo sa amin ang iyong tapat na pag-ibig,+At iligtas mo kami.   Makikinig ako sa sinasabi ng tunay na Diyos na si Jehova,Dahil maghahayag siya ng kapayapaan sa kaniyang bayan,+ sa mga tapat sa kaniya,Pero huwag mo silang hayaang bumalik sa labis na pagtitiwala sa sarili.+   Handa siyang iligtas ang mga may takot sa kaniya,+Para ang kaluwalhatian niya ay manatili sa ating lupain. 10  Magkikita ang tapat na pag-ibig at ang katapatan;Hahalik sa isa’t isa ang katuwiran at ang kapayapaan.+ 11  Ang katapatan ay sisibol mula sa lupa,At ang katuwiran ay dudungaw mula sa langit.+ 12  Ibibigay ni Jehova ang mabuti,*+At magiging sagana ang ani sa ating lupain.+ 13  Lalakad ang katuwiran sa harap niya+At gagawa ng daan para sa mga hakbang niya.

Talababa

Lit., “Tinakpan.”
O “kasaganaan.”

Study Notes

Media