Mga Awit 83:1-18

Awit ni Asap.+ 83  O Diyos, huwag kang manahimik;+Huwag kang manatiling walang imik at walang ginagawa, O Diyos.   Dahil ang mga kaaway mo ay nagkakaingay;+Ang mga napopoot sa iyo ay nagmamataas.*   May katusuhan silang nagpapakana laban sa bayan mo;Nagsasabuwatan sila laban sa mga iniingatan* mo.   Sinasabi nila: “Halikayo, lipulin natin ang bansa nila,+Para hindi na maalaala pa ang pangalan ng Israel.”   Bumubuo sila ng isang pakana;*Nagsabuwatan sila* laban sa iyo+   Ang mga Edomita at ang mga Ismaelita,* ang Moab+ at ang mga Hagrita,+   Ang Gebal at Ammon+ at Amalek,Ang Filistia,+ kasama ng mga nakatira sa Tiro.+   Sumama rin sa kanila ang Asirya;+Sinusuportahan nila ang* mga anak ni Lot.+ (Selah)   Gawin mo sa kanila ang ginawa mo sa Midian,+Gaya ng ginawa mo kay Sisera at kay Jabin sa ilog* ng Kison.+ 10  Nalipol sila sa En-dor;+Naging dumi sila sa lupa. 11  Ang mga prominente sa kanila ay gawin mong gaya nina Oreb at Zeeb,+At ang matataas na opisyal* nila ay gawin mong gaya nina Zeba at Zalmuna,+ 12  Dahil sinabi nila: “Kunin natin ang lupain na tinitirhan ng Diyos.” 13  O Diyos ko, gawin mo silang gaya ng dawag na gumugulong,+Gaya ng pinaggapasan na tinatangay ng hangin. 14  Gaya ng apoy na tumutupok sa kagubatan,At gaya ng liyab na sumusunog sa mga bundok,+ 15  Gayon mo nawa sila tugisin ng iyong unos+At takutin ng iyong buhawi.+ 16  Takpan* mo ng kahihiyan ang mga mukha nila,Para hanapin nila ang pangalan mo, O Jehova. 17  Mapahiya nawa sila at matakot magpakailanman;Mawalan nawa sila ng dangal at malipol; 18  Malaman nawa ng mga tao na ikaw, na ang pangalan ay Jehova,+Ikaw lang ang Kataas-taasan sa buong lupa.+

Talababa

O “nagtataas ng ulo nila.”
Lit., “itinago.”
Lit., “Nagsanggunian sila nang may puso.”
O “Gumawa sila ng tipan.”
Lit., “Ang mga tolda ng Edom at ng mga Ismaelita.”
Lit., “Naging bisig sila ng.”
O “wadi.”
O “ang mga pinuno.”
Lit., “Punuin.”

Study Notes

Media