Mga Awit 81:1-16

Sa direktor; sa Gitit.* Awit ni Asap.+ 81  Humiyaw kayo nang may kagalakan sa Diyos na ating lakas.+ Humiyaw kayo sa Diyos ni Jacob dahil sa tagumpay.   Umpisahan ninyo ang musika at kumuha kayo ng tamburin,Ng alpa na may magandang himig at ng instrumentong de-kuwerdas.   Hipan ninyo ang tambuli sa bagong buwan,+Sa kabilugan ng buwan, para sa araw ng ating kapistahan.+   Dahil ito ay tuntunin sa Israel,Isang batas ng Diyos ni Jacob.+   Itinakda niya ito bilang paalaala kay Jose+Noong kumilos Siya laban sa lupain ng Ehipto.+ Narinig ko ang isang tinig na hindi ko kilala:*   “Inalis ko ang pasanin sa balikat niya,+At ang basket sa mga kamay niya.   Tumawag ka noong nagdurusa ka, at iniligtas kita;+Sinagot kita mula sa makapal at maitim na ulap.*+ Sinubok kita sa tubig ng Meriba.*+ (Selah)   Makinig ka, bayan ko, at tetestigo ako laban sa iyo. O Israel, kung makikinig ka lang sa akin.+   Hindi ka magkakaroon ng ibang diyos,At hindi ka yuyukod sa diyos ng mga banyaga.+ 10  Ako, si Jehova, ang iyong Diyos,Ang naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto.+ Buksan mong mabuti ang iyong bibig at pupunuin ko.+ 11  Pero hindi nakinig sa tinig ko ang aking bayan;Ayaw magpasakop sa akin ng Israel.+ 12  Kaya hinayaan kong sundin nila ang kanilang matigas na puso;Ginawa nila ang iniisip nilang tama.*+ 13  Kung makikinig lang sana sa akin ang bayan ko,+Kung lalakad lang sana sa mga daan ko ang Israel!+ 14  Agad kong tatalunin ang mga kalaban nila;Paparusahan ko ang mga kaaway nila.+ 15  Ang mga napopoot kay Jehova ay manginginig sa harap niya,At ang kahihinatnan* nila ay walang hanggan. 16  Pero pakakainin ka niya* ng pinakamagandang klase* ng trigo+At bubusugin ka ng pulot-pukyutan mula sa bato.”+

Talababa

Tingnan sa Glosari.
O posibleng “isang wika na hindi ko naiintindihan:”
Lit., “sa lihim na lugar ng kulog.”
Ibig sabihin, “Pakikipag-away.”
Lit., “Lumakad sila sa mga panukala nila.”
Lit., “panahon.”
Lit., “pakakainin niya siya.” Ang “siya” ay tumutukoy sa bayan ng Diyos.
Lit., “ng taba.”

Study Notes

Media