Mga Awit 80:1-19

Sa direktor; sa himig ng “Mga Liryo.” Isang paalaala. Awit ni Asap.+ 80  O Pastol ng Israel, makinig ka,Ikaw na pumapatnubay sa Jose na parang isang kawan.+ Ikaw na nakaupo sa trono sa ibabaw* ng mga kerubin,+Suminag ka.*   Sa harap ng Efraim at ng Benjamin at ng Manases,Ipakita mo ang iyong lakas;+Pumarito ka at iligtas mo kami.+   O Diyos, tanggapin mo kaming muli;+Pasinagin mo ang iyong mukha sa amin, para maligtas kami.+   O Jehova na Diyos ng mga hukbo, hanggang kailan ka magagalit sa panalangin ng bayan mo?+   Pinakakain mo sila ng luha bilang kanilang tinapay,At pinaiinom mo sila ng napakaraming luha.   Hinahayaan mong pag-awayan kami ng kalapít na mga bansa;Inaalipusta kami ng mga kaaway namin kapag gusto nila.+   O Diyos ng mga hukbo, tanggapin mo kaming muli;Pasinagin mo ang iyong mukha sa amin, para maligtas kami.+   Pinaalis mo sa Ehipto ang isang punong ubas.+ Pinalayas mo ang mga bansa at itinanim ito.+   Naghawan ka ng isang lugar para dito,At nag-ugat ito at pinuno ang lupa.+ 10  Natakpan ng lilim nito ang mga bundok,At ng mga sanga nito ang mga sedro ng Diyos. 11  Umabot sa dagat ang mga sanga nito,At sa Ilog*+ ang mga supang nito. 12  Bakit mo giniba ang mga batong pader ng ubasan,+Kaya ang lahat ng dumadaan ay pumipitas ng bunga nito?+ 13  Sinisira ito ng mga baboy-ramo mula sa gubat,At nanginginain dito ang mga hayop sa parang.+ 14  O Diyos ng mga hukbo, pakisuyong bumalik ka. Tingnan mo kami mula sa langit! Alagaan mo ang punong ubas na ito,+ 15  Ang sanga* na itinanim ng kanang kamay mo,+At tingnan mo ang anak* na pinalakas mo para sa iyong sarili.+ 16  Sinusunog ito,+ pinuputol. Naglalaho sila dahil sa pagsaway mo.* 17  Alalayan nawa ng kamay mo ang taong nasa kanan mo,Ang anak ng tao na pinalakas mo para sa iyong sarili.+ 18  At hindi ka namin tatalikuran. Panatilihin mo kaming buháy, para makatawag kami sa pangalan mo. 19  O Jehova na Diyos ng mga hukbo, tanggapin mo kaming muli;Pasinagin mo ang iyong mukha sa amin, para maligtas kami.+

Talababa

O posibleng “pagitan.”
O “Ipakita mo ang iyong kaningningan.”
Eufrates.
O “pinakakatawan ng punong ubas.”
O “sanga.”
Lit., “ng iyong mukha.”

Study Notes

Media