Mga Awit 66:1-20

Sa direktor. Isang awit. 66  Buong lupa, humiyaw kayo sa kagalakan at purihin ninyo ang Diyos.+   Umawit kayo ng mga papuri* sa maluwalhati niyang pangalan. Luwalhatiin ninyo siya at purihin.+   Sabihin ninyo sa Diyos: “Kamangha-mangha ang iyong mga gawa!+ Dahil sa matinding kapangyarihan mo,Manginginig sa harap mo ang iyong mga kaaway.+   Yuyukod sa iyo ang buong lupa;+Aawit sila ng mga papuri sa iyo;Aawit sila ng mga papuri sa pangalan mo.”+ (Selah)   Halikayo at tingnan ninyo ang mga gawa ng Diyos. Kamangha-mangha ang mga ginagawa niya para sa mga anak ng tao.+   Ginawa niyang tuyong lupa ang dagat;+Tinawid nila ang ilog nang naglalakad.+ Doon ay nagsaya kami dahil sa kaniya.+   Mamamahala siya magpakailanman+ sa pamamagitan ng lakas niya. Ang mga mata niya ay nagbabantay sa mga bansa.+ Ang mga sutil ay huwag magmalaki.+ (Selah)   Mga bayan, purihin ninyo ang ating Diyos,+At lakasan ninyo ang pagpuri sa kaniya.   Iniingatan niya ang ating buhay;+Hindi niya tayo hinahayaang matisod.*+ 10  Dahil sinuri mo kami, O Diyos;+Dinalisay mo kaming gaya ng pilak. 11  Hinuli mo kami sa iyong lambat;Nilagyan mo kami* ng napakabigat na pasan. 12  Hinayaan mong sagasaan kami* ng mga tao;Dumaan kami sa apoy at sa tubig; Pagkatapos, dinala mo kami sa maginhawang lugar. 13  Papasok ako sa bahay mo na may dalang mga buong handog na sinusunog;+Tutuparin ko ang mga panata ko sa iyo+ 14  Na ipinangako ng mga labi ko+At sinalita ng bibig ko noong nasa kagipitan ako. 15  Mag-aalay ako sa iyo ng mga pinatabang hayop bilang handog na sinusunog,Kasama ng usok ng inihandog na mga lalaking tupa. Maghahandog ako ng mga toro at lalaking kambing. (Selah) 16  Halikayo at makinig, lahat kayong natatakot sa Diyos,At sasabihin ko sa inyo ang ginawa niya para sa akin.+ 17  Tumawag ako sa kaniya,At pinuri ko siya ng mga labi* ko. 18  Kung may nakasasakit na bagay sa puso ko na hindi ko inaalis,Hindi sana ako dininig ni Jehova.+ 19  Pero dininig ako ng Diyos;+Nakinig siya sa panalangin ko.+ 20  Purihin ang Diyos, na hindi nagtakwil sa panalangin koO nagkait ng tapat na pag-ibig sa akin.

Talababa

O “Umawit kayo at tumugtog para.”
O “sumuray.”
Lit., “ang balakang namin.”
Lit., “ang ulo namin.”
Lit., “ng dila.”

Study Notes

Media