Mga Awit 60:1-12

Sa direktor; sa himig ng “Liryo ng Paalaala.” Miktam.* Awit ni David. Para sa pagtuturo. Nang makipaglaban siya sa Aram-naharaim at sa Aram-Zoba, at nang bumalik si Joab at magpabagsak ng 12,000 Edomita sa Lambak ng Asin.+ 60  O Diyos, itinakwil mo kami; pinabagsak mo ang mga depensa namin.+ Nagalit ka sa amin; pero ngayon, tanggapin mo kaming muli!   Niyanig mo ang lupa; pinabuka mo ito. Ayusin mo ang mga sira nito, dahil gumuguho na ito.   Pinagdusa mo ang bayan mo. Pinainom mo kami ng alak na nagpasuray sa amin.+   Bigyan* mo ng hudyat ang mga may takot sa iyoPara makatakas at makailag sa pana. (Selah)   Para masagip ang mga minamahal mo,Iligtas mo kami sa pamamagitan ng iyong kanang kamay at dinggin mo kami.+   Nagsalita ang banal na Diyos:* “Magsasaya ako, ibibigay ko ang Sikem bilang mana,+At susukatin ko ang Lambak* ng Sucot.+   Sa akin ang Gilead, pati ang Manases,+At ang Efraim ang helmet* para sa ulo ko;Ang Juda ang aking baston ng kumandante.+   Ang Moab ang aking hugasan.+ Ihahagis ko sa Edom ang sandalyas ko.+ Hihiyaw ako sa kagalakan dahil sa tagumpay ko laban sa Filistia.”+   Sino ang magdadala sa akin sa lunsod na pinalibutan ng kaaway?* Sino ang aakay sa akin hanggang sa Edom?+ 10  Hindi ba ikaw, O Diyos, na nagtakwil sa amin,Ang Diyos namin na hindi na sumasama sa aming mga hukbo?+ 11  Tulungan mo kami sa pagdurusa namin,Dahil walang saysay na umasa sa pagliligtas ng tao.+ 12  Bibigyan kami ng Diyos ng lakas,+At tatapakan niya ang mga kaaway namin.+

Talababa

Tingnan sa Glosari.
O posibleng “Binigyan.”
O posibleng “Nagsalita ang Diyos sa kaniyang banal na lugar.”
O “Mababang Kapatagan.”
Lit., “tanggulan.”
O posibleng “sa napapaderang lunsod.”

Study Notes

Media