Mga Awit 57:1-11

Sa direktor; sa himig ng “Huwag Mong Ipahamak.” Awit ni David. Miktam.* Nang tumakas siya mula kay Saul papunta sa kuweba.+ 57  Kaawaan mo ako, O Diyos, kaawaan mo ako,Dahil sa iyo ako nanganganlong,+At nanganganlong ako sa lilim ng mga pakpak mo hanggang sa lumipas ang kapighatian.+   Tumatawag ako sa Diyos na Kataas-taasan,Sa tunay na Diyos, na tatapos sa lahat ng ito para sa akin.   Magpapadala siya ng tulong mula sa langit at ililigtas ako.+ Bibiguin niya ang sumasalakay* sa akin. (Selah) Ipapakita ng Diyos ang kaniyang tapat na pag-ibig at katapatan.+   Napapalibutan ako ng mga leon;+Nakahiga akong kasama ng mga taong gustong lumamon sa akin,Na ang mga ngipin ay mga sibat at mga palasoAt ang dila ay matalas na espada.+   Maging dakila ka nawa sa langit, O Diyos;Maging maluwalhati ka nawa sa buong lupa.+   Naghanda sila ng lambat para bitagin ang mga paa ko;+Naghihirap ang kalooban ko.+ Gumawa sila ng hukay sa harap ko,Pero sila mismo ang nahulog doon.+ (Selah)   Matatag ang puso ko, O Diyos,+Matatag ang puso ko. Aawit ako at tutugtog.   Gumising ka, aking puso.* Gumising ka, O instrumentong de-kuwerdas; ikaw rin, O alpa. Gigisingin ko ang bukang-liwayway.+   Pupurihin kita sa gitna ng mga bayan, O Jehova;+Aawit ako ng mga papuri* sa iyo sa gitna ng mga bansa.+ 10  Dahil ang iyong tapat na pag-ibig ay dakila, kasintaas ng langit,+At ang iyong katapatan ay hanggang sa kalangitan. 11  Maging dakila ka nawa sa langit, O Diyos;Maging maluwalhati ka nawa sa buong lupa.+

Talababa

Tingnan sa Glosari.
O “sumasakmal.”
Lit., “kaluwalhatian.”
O “Aawit ako at tutugtog para.”

Study Notes

Media