Mga Awit 55:1-23

Sa direktor; aawitin sa saliw ng mga instrumentong de-kuwerdas. Maskil.* Awit ni David. 55  Pakinggan mo ang panalangin ko, O Diyos,+At huwag mong bale-walain ang pagmamakaawa ko.*+   Pakinggan mo ako at sagutin.+ Hindi ako mapalagay dahil sa ikinababahala ko,+At hindi ako matahimik   Dahil sa sinasabi ng kaawayAt sa panggigipit ng masama. Patuloy nila akong pinahihirapan,At dahil sa galit nila ay malupit sila sa akin.+   Naghihirap ang puso ko,+At takot na takot ako sa kamatayan.+   Natatakot ako at nanginginig,At hindi ko mapigil ang pangangatog ko.   Lagi kong sinasabi: “Kung may mga pakpak lang sana ako na gaya ng kalapati! Lilipad ako at maninirahan sa ligtas na lugar.   Tatakas ako sa malayo.+ Maninirahan ako sa ilang.+ (Selah)   Magmamadali ako papunta sa isang kanlungan,Malayo sa malakas na hangin, malayo sa bagyo.”   Lituhin mo sila, O Jehova, at biguin mo ang mga plano nila,*+Dahil nakita ko ang karahasan at pag-aaway sa lunsod. 10  Araw at gabi ay naglalakad sila sa ibabaw ng pader;Sa loob nito ay may poot at kaguluhan.+ 11  Ang kapahamakan ay nasa loob nito;Laging may pang-aapi at panlilinlang sa mga liwasan* nito.+ 12  Dahil hindi isang kaaway ang humahamak sa akin;+Kung kaaway siya, mapagtitiisan ko sana. Hindi isang kalaban ang sumasalakay sa akin;Kung kalaban siya, makapagtatago sana ako mula sa kaniya. 13  Kundi ikaw, isang taong kagaya* ko,+Ang kasama ko mismo na kilalang-kilala ko.+ 14  Dati tayong matalik na magkaibigan;Dati tayong lumalakad kasama ng karamihan papunta sa bahay ng Diyos. 15  Mapahamak sana sila!+ Bumaba sana silang buháy sa Libingan;*Dahil ang kasamaan ay nasa gitna nila at nasa puso nila. 16  Pero ako, tatawag ako sa Diyos,At ililigtas ako ni Jehova.+ 17  Sa umaga, tanghali, at gabi ay nababahala ako at dumaraing,*+At naririnig niya ang tinig ko.+ 18  Ililigtas* niya ako sa mga kaaway ko at bibigyan ng kapayapaan,Dahil maraming sumasalakay sa akin.+ 19  Maririnig sila ng Diyos at kikilos siya laban sa kanila,+Siya na nakaupo sa trono mula pa noong unang panahon.+ (Selah) Hindi sila magbabago,Sila na hindi natatakot sa Diyos.+ 20  Sinalakay niya* ang mga hindi niya kaaway;+Sinira niya ang kaniyang tipan.+ 21  Ang mga salita niya ay mas madulas pa sa mantikilya,+Pero pakikipaglaban ang nasa puso niya. Ang mga salita niya ay mas nakagiginhawa* kaysa sa langis,Pero ang mga iyon ay matatalim na espada.+ 22  Ihagis mo kay Jehova ang pasanin mo,+At aalalayan ka niya.+ Hindi niya kailanman hahayaang mabuwal* ang matuwid.+ 23  Pero ikaw, O Diyos, ibababa mo sila sa pinakamalalim na hukay.+ Ang mga mamamatay-tao at mapanlinlang ay hindi aabot sa kalahati ng buhay nila.+ Pero ako, magtitiwala ako sa iyo.

Talababa

Tingnan sa Glosari.
O “huwag kang magtago kapag nananalangin ako para sa tulong.”
Lit., “hatiin mo ang dila nila.”
O “plaza.”
O “kapantay.”
O “Sheol.” Tingnan sa Glosari.
O “maingay.”
Lit., “Tutubusin.”
Ang dating kaibigan na binanggit sa tal. 13 at 14.
Lit., “malambot.”
O “sumuray.”

Study Notes

Media